top of page

HEM  |  UTBILDNINGAR & WORKSHOPS

Utbildningar och workshops inom Motiverande samtal (MI)

Alla utbildnings- och coachningstjänster som erbjuds av NovoVia Consulting speglar MIs respektfulla förhållningssätt. MIs empatiska förhållningssätt och kommunikationsstil används genom reflektivt och empatiskt lyssnande och andra samtalstekniker för effektiv kommunikation.

Användning av MI med individer​

Introduktion - Smakprov på MI

NovoVia Consulting AB erbjuder informations- och inspirationsseminarier mellan en timme och en dag som är anpassade till kundens specifika behov. Seminarierna innehåller en kortfattad presentation av MI och övningar inriktade till deltagarnas användningsområden. Syften med seminarierna är att introducera deltagarna till MI, ge deltagarna möjlighet att testa på enklare övningar samt att väcka nyfikenhet till att vilja lära sig mer om MI. 

Grund till fördjupning

NovoVia Consulting erbjuder kurser och utbildningar inom MI som sträcker sig från en till fem dagar och är anpassade till kundens behov, kompetensnivå, användningsområden och arbetssituation. Deltagarna är aktiva med praktiska övningar, rollspel, diskussioner, grupparbeten, filmsekvenser, bilder och spel. Under utbildningarna arbetar deltagarna med egna vardagsexempel och klientsituationer. Deltagarna kan också få träningsuppgifter mellan utbildningsdagarna.

 • Grundutbildningar syftar på att ge deltagarna teoretisk och praktisk kunskap om grundläggande förhållningssätt, principer, färdigheter och tekniker så att de själva kan applicera MI i sin egen verksamhet och dagliga klientkontakter:

  • Andan inom MI: samarbete, acceptans, välvillighet, framkalla/empowerment

  • Reflektivt lyssnande och samtalsfärdigheter: öppna frågor, reflektioner, affirmationer (bekräftande påståenden), sammanfattningar

  • Processerna i ett MI-samtal: Engagera, Fokusera, Framkalla, Planera

  • Kommunikationsstilar inom MI: Följa, Styra, Vägleda

  • Ge information (Utforska – Erbjuda – Utforska) och be om lov

  • Känna igen, locka fram och svara på förändringsprat

 • Fördjupningsutbildningar riktar sig till deltagare som vill vidare utveckla sin kunskap och förståelse för MI. Innehållet med teori och övningar anpassas efter deltagarens kompetensområde, kompetensnivå, vardagliga arbetsuppgifter och klientsituationer. Fördjupningsutbildningar kan innehålla generella, eller mer specifika teman, såsom att:

  • Utveckla, fördjupa och öva på specifika samtalsfärdigheter.

  • Stödja och främja autonomi hos klienterna.

  • Svara på status quo-prat och upplevd dissonans i samarbetet.

  • Utforska och svara på ambivalens.

  • Diskutera klientärende och förbereda sig inför klientsamtal.

  • Komplettera MI-kunskap genom att lära sig mer om välvillighet (compassion), motivation enligt Självbestämmandeteorin (SDT) och att fokusera på styrkor enligt Positiv psykologi.

 

 • Uppföljningar är till för deltagare som redan har gått en grundutbildning i MI och som vill utveckla sina kunskaper. Dessa workshops är utformade för att fördjupa deltagarnas kunskaper, utrusta med fler verktyg för att kunna hålla MI vid liv i det dagliga arbetet samt informera deltagarna om den senaste litteraturen och forskningen inom området.

 

 

Jennifer Ollis Blomqvist och NovoVia Consulting erbjuder utbildning och handledning inom Motiverande samtal (MI).
Jennifer Ollis Blomqvist | NovoVia Consulting
245275482_155966343413181_7380572605451093636_n.jpg

Kostnadfri workshop för skolpersonal​

För att prova på MI erbjuder NovoVia en kostnadsfri workshop (60 - 90 minuter) för professionella inom skolans värld. 

Hjälp som gör skillnad för dig och dina elever - Motiverande samtal utbildning och handledning för lärare
MI grupp anmälan

Användning av MI med Grupper​


NovoVia Consulting erbjuder en 3-dagars utbildning med syftet att anpassa MI till ett gruppsammanhang. Från början utvecklades MI som ett individuellt förhållningssätt med fokus på samtal mellan två personer. I det dagliga arbetet har vi dock oftast samtal med fler än en person och då kan vi behöva använda MI med flera personer parallellt. MI kan anpassas till ett gruppsammanhang för att kunna nyttja gruppdeltagarnas kraft mot förändring och för att stödja hela gruppens rörelse framåt.

Framgångsrika MI-grupper kan hjälpa deltagare genom att:

 • Öka motivation för förändring.

 • Öka självförtroende till att uppnå sina mål.

 • Utveckla en tydligare vision inför framtiden.

 • Främja självreflektion samt öka självinsikt och självkännedom.


Utbildningsinnehåll:

 • Omorientering från individualistiskt perspektiv till grupperspektiv

 • Nyckelfrågor i grupparbete

 • Likheter och skillnader mellan individuell MI och MI grupp

 • Formera MI-grupper

 • Grundläggande och avancerad samtalsutformning

 • De fyra faserna i MI Grupp (att engagera gruppen, att utforska perspektiv, att bredda perspektiv, att röra sig mot handling)

 • MI-Grupp i ditt arbete

Utbildningsinnehåll bygger på boken ”Motivational Interviewing in Groups” av Chris Wagner och Karen Ingersoll (2013).

Ladda ner informationsblad om MI i grupp här.

Grundutbildning - MI med grupper

När?

Var?

Kostnad?

9 - 11 september 2024

Göteborgs område, fysiskt

6 500 kr ex. moms

Bokar du innan 15 juli 2024 får du Earlybird-priset:

5 500 kr/person ex. moms

Jennifer Ollis Blomqvist och NovoVia Consulting erbjuder handledning och utbildning inom Motiverande samtal (MI)

Handledning & Coaching

NovoVia Consulting erbjuder handledning och coaching inom MI och MI i grupp som är en kombination av metod och process samt styrs av individens eller gruppens aktuella behov. Handledningen fokuserar både på deltagarnas förståelse för MI och MIs användning i klientarbetet men även på deltagarnas egna processer som kan påverka klientens förändring. Genom att fördjupa sig i processer som pågår under klientarbetet och att fundera kring sina egna styrkor och svagheter som samtalsledare får handledningsdeltagaren en fördjupad medvetenhet om vad som sker i samtalet. MI, och i vissa fall teorier och övningar inom kognitiv och beteendeinriktad coaching, används för att diskutera deltagarens egna processer i klientarbetet.

Handledningstillfällen äger oftast rum under 2 - 3 timmar, ca. 1 gång/månad. Deltagarna är aktiva under handledningstillfällena genom dragningar av klientärenden och allmänna diskussioner om verkliga klientsituationer samt grupparbete och övningar eller rollspel, i par och i mindre grupper. Deltagarna får också träningsuppgifter för att hålla MI levande mellan handledningstillfällena.

bottom of page