pablo-heimplatz-EAvS-4KnGrk-unsplash (1)_edited.jpg

Tror du också på förändring?

Tror du på att alla människor kan förändra sig?

 

Tror du att DU kan påverka människors förändringsprocess? 

 

Om svaret är ”ja” på frågorna ovan så har vi mycket gemensamt och Motiverande samtal (MI) kan hjälpa dig.

Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (MI) är en respektfull och samarbetsinriktad kommunikationsstil som inkluderar personcentrerat och empatiskt lyssnande och stöd för individens autonomi för att stärka en persons egen motivation för och åtagande till förändring. Det har visat sig vara extremt effektiv och användbar inom alla områden där beteendeförändring önskas.

Tjänster inom Motiverande samtal (MI)

Vad säger mina kunder?

"Med sin otroliga kunskap av MI guidar hon dig professionellt genom alla stegen i MI trappan och gör dig uppmärksam och medveten om vad du kan göra mer av med de olika teknikerna".

- Helena

Socionom

"Intressant! Utmärkt utbildare och kursinnehåll. Jennifer uppmuntra nya tankesätt och hjälper till att implementera konstruktiva strategier". 

- Mikael

Enhetschef, Socialförvaltningen

"Jennifer har med sin breda kompetens och erfarenhet kunnat möta arbetsgruppens behov och öka arbetsgruppens kompetens i MI, samtalsmetodik med mera på ett mycket pedagogiskt, flexibelt sätt".

- Carina

Sektionschef, Socialförvaltningen