TJÄNSTER  |  MI FÖR SOCIALT ARBETE

Motiverande samtal (MI) för socialt arbete

Teen Psychologist

Har dina klienter svårt att ta ansvar för konsekvenserna av sina handlingar?

Du kan uppmuntra dem på att respektfullt sätt att ta ansvar för sina livsavgörande beslut och konsekvenserna som följer.

Är dina klienter motiverade till att övervinna utmaningar och förändra sitt beteende?

Du kan hjälpa varje klient att hitta, och bygga på, deras inre motivation för förändring.

Vill du förebygga arbetsrelaterad stress som kan leda till utmattning?

Du kan uppleva mindre stress, förhindra utmattning och spara tid och kraft under klientsamtal och i arbetet.

Våra tjänster är utformade för att ge dig de färdigheter du behöver för att respektfullt bemöta människor i svåra situationer. Du upplever inte bara bättre resultat hos dina klienter utan minskad arbetsrelaterad stress och får det samtidigt lättare att hitta och bibehålla en sund balans på arbetet.

"Möta dig där du är och ta dig dit du vill".
- Kim Marie McKernan

MI i hjälpande professioner

Att få möjlighet att utbilda, handleda och inspirera andra människor till att utvecklas är något som motiverar och driver mig i mitt arbete. Under de 20 år som jag har praktiserat och utbildat MI i organisationer har jag sett många succéhistorier, och det kan du också få uppleva. Jag väcker MI till liv med lättförståelig kunskap, vardagsexempel och handledning. Som hängiven MI-expert är min roll att uppmuntra och stödja dig genom att:

 • Hjälpa dig tillämpa MI i dina dagliga klientkontakter.

 • Belysa dina styrkor i klientsamtal.

 • Fortsätta utveckla dina färdigheter och strategier i MI.

 

Våra tjänster hjälper dig till att göra MI till ditt eget och finna ditt eget respektfulla sätt att kommunicera med människor där de befinner sig just nu i sin förändringsprocess. Vi modellerar MIs empatiska förhållningssätt för att hjälpa dig upptäcka och använda dina inre resurser för att framgångsrikt hjälpa andra att göra förändringar i sina liv.

Image by Brooke Cagle

Vi hjälper dig med det utmanande förändringsarbetet


Vi som arbetar med människor är empatiska och medkännande individer. Syftet i arbetet är att hjälpa människor hjälpa sig själva, och hitta sina egna sätt att nå sina förändringsmål.

 

Att hjälpa människor att förändra sig är dock ett utmanande arbete. Som MI-tränare och handledare i över 20 år, ser jag dagligen den enorma arbetsbelastningen som yrkesverksamma inom de hjälpande professionerna kämpar med. Jag ser hur personalen är överansträngd, stressad, sliten, frustrerad och känner sig otillräcklig. Och jag ser hur de fortsätter att kämpa på och sätta sina klienters behov i förgrunden, oftast med risk för sin egen psykiska välmående.

 

Jag har också varit där. Och det var inte tills jag introducerades till MI under mina tidiga år som programledare i Kriminalvården, som jag började hjälpa både mina klienter till att uppnå sina mål och minska min egen arbetsrelaterade stress.

 

Här kommer några saker som jag har lärt mig.

Seminarier, utbildning och handledning skapade specifikt för dig

 

NovoVia Consulting är ett utbildningsföretag som erbjuder seminarier, utbildning och handledning inom MI för yrkesverksamma inom den sociala sektorn. Våra tjänster är skräddarsydda för varje organisation och efter varje deltagares behov. Tjänsterna är utformade för yrkesverksamma och professionella inom till exempel Kriminalvården, Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, ideella organisationer och sociala företag.

 

Vi använder beprövade förhållningssätt och kommunikationsmetoder för att öka motivation för förändring, lösa problem och öka välbefinnandet hos yrkesverksamma i din organisation. Med introduktions-, grund-, fördjupnings-, och uppföljningsutbildningar, tillgängliga både digitalt och fysiskt, hjälper vi dig att lyckas med ditt klientarbete genom att:

 

 • Väcka MI till liv med lättförståeligt material och dina egna vardagsexempel.

 • Uppleva, öva på och lära dig använda MI på ett roligt och meningsfullt sätt.

 

Vi stödjer professionella som arbetar inom bland annat följande områden.

 • Barn och familj

 • Ungdomsenheten

 • Äldreomsorgen

 • LSS/Stöd och service

 • Psykiatrin och socialpsykiatrin

 • Arbetsmarknadsinsatser

 • Ekonomiskt bistånd

 • Missbruk och våld i nära relation

 • Öppenvård och behandling

 • Kriminalvården

 

Under utbildnings- och handledningstillfällen förmedlar vi MIs anda och kommunikationsstil genom att bland annat använda oss av reflektivt och empatiskt lyssnande samt olika samtalstekniker för effektiv kommunikation. Våra tjänster är utformade för att hjälpa dig att utvecklas professionellt och personligt genom att lyfta fram och betona dina styrkor i klientkontakter.

Läs mer

“Jennifer har en fantastisk förmåga att situationsanpassa sin utbildning till området deltagarna arbetar med. Jag har varit på MI-utbildningar där föreläsaren endast haft förmågan att ange exempel ifrån missbruksarbetet. Jag jobbade vid detta tillfälle inom äldreomsorgen och det blev svårt att ta till sig utbildningen när föreläsaren inte kunde ge oss övningar eller exempel inom vårt eget arbetsområde. Jennifer anpassar sig efter området vi arbetar inom och kan ge exempel och övningar som handlar om vårt specifika arbete vilket underlättar mycket för att ta till sig kunskap”.

 

- Anna, Socionom