top of page

TJÄNSTER  |  MI FÖR SOCIALT ARBETE

Motiverande samtal (MI) för socialt arbete

Socialt arbete

Har dina klienter svårt att ta ansvar för konsekvenserna av sina handlingar?

Du kan uppmuntra dem på att respektfullt sätt att ta ansvar för sina livsavgörande beslut och konsekvenserna som följer.

Är dina klienter motiverade till att övervinna utmaningar och förändra sitt beteende?

Du kan hjälpa varje klient att hitta, och bygga på, deras inre motivation för förändring.

Vill du förebygga arbetsrelaterad stress som kan leda till utmattning?

Du kan uppleva mindre stress, förhindra utmattning och spara tid och kraft under klientsamtal och i arbetet.

Motiverande samtal (MI) som beprövat verktyg

Under de 20 år som jag har praktiserat och utbildat MI i organisationer har jag sett många framgångshistorier, och det kan du också få uppleva! Mina tjänster är utformade för att ge dig de färdigheter du behöver för att respektfullt bemöta människor i svåra situationer. Du upplever inte bara bättre resultat hos dina klienter utan även minskad arbetsrelaterad stress och får det samtidigt lättare att hitta och bibehålla en sund balans på arbetet.

Samtal med en socialsekreterare eller samtalsterapuet
Socialsekreterare som gör grupparbete inom Motiverande samtal (MI)

Vi hjälper dig med det utmanande förändringsarbetet


Vi som arbetar med människor är empatiska och medkännande individer. Syftet i arbetet är att hjälpa människor hjälpa sig själva, och hitta sina egna sätt att nå sina förändringsmål.

 

Att hjälpa människor att förändra sig är dock ett utmanande arbete. Som MI-tränare och handledare i över 20 år, ser jag dagligen den enorma arbetsbelastningen som yrkesverksamma inom de hjälpande professionerna kämpar med. Jag ser hur personalen är överansträngd, stressad, sliten, frustrerad och känner sig otillräcklig. Och jag ser hur de fortsätter att kämpa på och sätta sina klienters behov i förgrunden, oftast med risk för sin egen psykiska välmående.

 

Jag har också varit där. Och det var inte tills jag introducerades till MI under mina tidiga år som programledare i Kriminalvården, som jag började hjälpa både mina klienter till att uppnå sina mål och minska min egen arbetsrelaterade stress.

 

Här kommer några saker som jag har lärt mig.

Seminarier, utbildning och handledning skapade specifikt för dig

Mina tjänster är skräddarsydda för varje organisation och efter varje deltagares lärostil och behov. Under utbildnings- och handledningstillfällen förmedlar jag MI:s anda och kommunikationsstil genom att bland annat använda mig av reflektivt och empatiskt lyssnande samt olika samtalstekniker för effektiv kommunikation. Jag väcker MI till liv genom relaterbar utbildning och handledning samt verkliga vardagsexempel. Min roll är att uppmuntra dig och stödja dig I din MI-resa genom att:

 • Hjälpa dig applicera MI i dina vardagliga klientkontakter

 • Lyfta fram dina styrkor i samtal

 • Vidareutveckla dina MI-färdigheter på ett roligt och meningsfullt sätt.

 

Med introduktions-, grund-, fördjupnings-, och uppföljningsutbildningar tillgängliga både digitalt och fysiskt, stödjer jag dig som arbetar inom bland annat följande områden:

 • ​Barn och familj

 • Ungdomsenheten

 • Äldreomsorgen

 • LSS/Stöd och service

 • Psykiatrin och socialpsykiatrin

 • Arbetsmarknadsinsatser

 • Ekonomiskt bistånd

 • Missbruk

 • Våld i nära relation

 • Öppenvård och behandling

 • Kriminalvården

 

Läs mer

Jennifer Ollis Blomqvist | NovoVia Consulting | föresläsning vid boklansering Kraften i snacket

“Jennifer har en fantastisk förmåga att situationsanpassa sin utbildning till området deltagarna arbetar med. Jag har varit på MI-utbildningar där föreläsaren endast haft förmågan att ange exempel ifrån missbruksarbetet. Jag jobbade vid detta tillfälle inom äldreomsorgen och det blev svårt att ta till sig utbildningen när föreläsaren inte kunde ge oss övningar eller exempel inom vårt eget arbetsområde. Jennifer anpassar sig efter området vi arbetar inom och kan ge exempel och övningar som handlar om vårt specifika arbete vilket underlättar mycket för att ta till sig kunskap”.

 

- Anna, Socionom

Jag vill passa på att tacka för en otroligt givande utbildning. Jag uppskattar verkligen att du uppmärksammat att vi lär oss på olika sätt, och att du försökt skapa förutsättningar för lärande genom din lekfullhet och kreativitet. Också mycket uppskattat att du använder lite olika medium såsom filmer, blädderblock, lekar och frågesport, utöver den digitala presentationen. 

 

- Lotta, socialsekreterare

bottom of page