top of page

HEM  |  MI MED GRUPPER

MI - MOTIVERANDE SAMTAL MED GRUPPER

ATT RÖRA SIG TILLSAMMANS MOT FÖRÄNDRING

Motiverande samtal (MI) med grupper

Möter du människor i grupp, t.ex. som chef, arbetsledare, utbildare, lärare, behandlare, kurator, coach eller mötesledare?
Är du intresserad av att främja motivation i en grupp?

Då är denna utbildning för dig!

När?

Var?

Kostnad?

9 - 11 september 2024

Partille

6 500 kr ex. moms

Bokar du innan 15 juli 2024 får du Earlybird-priset:

5 500 kr/person ex. moms

Användning av MI med Grupper​


NovoVia Consulting erbjuder en 3-dagars utbildning med syftet att anpassa MI till ett gruppsammanhang. Från början utvecklades MI som ett individuellt förhållningssätt med fokus på samtal mellan två personer. I det dagliga arbetet har vi dock oftast samtal med fler än en person och då kan vi behöva använda MI med flera personer parallellt. MI kan anpassas till ett gruppsammanhang för att kunna nyttja gruppdeltagarnas kraft mot förändring och för att stödja hela gruppens rörelse framåt.

Framgångsrika MI-grupper kan hjälpa deltagare genom att:

 • Öka motivation för förändring.

 • Öka självförtroende till att uppnå sina mål.

 • Utveckla en tydligare vision inför framtiden.

 • Främja självreflektion samt öka självinsikt och självkännedom.


Utbildningsinnehåll:

 • Omorientering från individualistiskt perspektiv till grupperspektiv

 • Nyckelfrågor i grupparbete

 • Likheter och skillnader mellan individuell MI och MI grupp

 • Formera MI-grupper

 • Grundläggande och avancerad samtalsutformning

 • De fyra faserna i MI Grupp (att engagera gruppen, att utforska perspektiv, att bredda perspektiv, att röra sig mot handling)

 • MI-Grupp i ditt arbete

Utbildningsinnehåll bygger på boken ”Motivational Interviewing in Groups” av Chris Wagner och Karen Ingersoll (2013).

Ladda ner informationsblad om MI i grupp här.

bottom of page