top of page

HEM  |  OM

Jennifer Ollis Blomqvist | ägare av NovoVia Consulting | MI-utbildare och handledare

Hej, jag heter Jennifer!

Jag är en positiv och nyfiken person ursprungligen från Kanada. Jag inspireras av att arbeta med människor, framförallt genom motivations-, behandlings- och förändringsarbete. Jag är ambitiös och entusiastisk samtidigt som jag är lyhörd och följsam till andras behov. Jag har en magisterexamen i socialt arbete från Göteborgsuniversitet, Sverige och en fem-årig kandidatexamen inom psykologi från University of Alberta, Edmonton, Alberta, Kanada.  Jag är certifierad Kognitiv och beteendeinriktad coach och har en lång arbetslivserfarenhet med att arbeta med människor, motivation och förändring, i Kanada och Sverige.

 

På min fritid gillar jag att umgås och skratta med min familj och mina vänner, resa, campa i de kanadensiska bergen, träna zumba och spinning, spela piano samt scrapbooka.

NovoVia - En ny väg att hjälpa

Jag brinner för motivation och förändring och är alltid öppen för nya, effektiva vägar att hjälpa andra människor framåt. Att kunna arbeta med och påverka människor i sin förändringsprocess med hjälp av ett respektfullt bemötande, empatiskt lyssnande och effektiva samtalsverktyg är givande för mig och inspirerar mig i mitt arbete.

20 års erfarenhet av att använda och utbilda i Motiverande samtal (MI)

Varm och professionell MI-praktiker

Jag har över 20 års erfarenhet av att praktisera MI båda i enskilda- och gruppsamtal. Under 13 år arbetade jag som programledare inom Kriminalvården. Där var MI utgångspunkt då jag arbetade med motivationssamtal, kartläggningssamtal samt motivations- och behandlingsprogram, enskilt och/eller i grupp. Jag har utvecklat mina MI-färdigheter i klientsamtal kring olika förändringsbehov såsom missbruk, våld och impulskontroll, hemlöshet, ätstörningar, självkänsla, gränssättning samt fysisk och psykisk ohälsa.

Jennifer Ollis Blomqvist | erbjuder enskilda samtal till tonåringar
Jennifer Ollis Blomqvist utbildare i Motiverande samtal och MI i grupp

Kunnig och kompetent MI-tränare

Jag har gedigen erfarenhet av att utbilda och handleda inom MI inom olika yrkeskategorier genom mitt tidigare arbete inom Kriminalvården och uppdrag inom mitt företag, NovoVia Consulting. Under 2003 blev jag en intern MI-tränare inom Kriminalvården och har sedan dess utbildat och handlett personal på anstalter och inom frivården. Genom min egen verksamhet har jag sedan 2007 utbildat och handlett inom de flesta områden inom socialtjänsten såsom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser, ensamkommande barn, social psykiatrin, missbruk och beroende, psykiatrin, barn & familj och öppenvård. Jag har också utbildat och handlett grupper inom skolan, förebyggande verksamheter och HVB-hem för vuxna och ungdomar. Jag är ambitiös, kreativ och gillar att arbeta med hjälp av redskap anpassade till deltagarna såsom rollspel, grupparbeten, gruppövningar, videoinspelningar, bilder, kortlek och spel.

Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT)

MINT - Motivational Interviewing Network of Trainers

Under 2011 deltog jag i en internationell vidareutbildning för MI-tränare i Sheffield, England och är medlem i de internationella MI-nätverken Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT Inc) och nordiska MI-nätverket MINT Nordic. Sedan september 2018 sitter jag i styrelsen som kassör/medlemsadministratör för MINT Nordic.

bottom of page