Lighthouse Conv logo_Black Words_Lighthouse Conversations Colour Logo copy_Lighthouse Conv
Välkomna till vår nya publiceringsavdelning
  • Instagram
  • Facebook

Vill du lära dig att uppmuntra en fåordig tonåring att öppna sig och kommunicera med dig?

Du får redskap för hur du respektfullt kan få igång bättre och autentiska samtal för att kommunicera med en tonåring och undviker därmed konflikter.

Är du orolig för en tonåring som fattar felaktiga val och riskerar hamna på fel väg?

Förebygg negativa handlingar och lös potentiella destruktiva beteenden genom att proaktivt stärka en tonårings psykiska välbefinnande och motståndskraft.

Hittade du alkohol eller droger hos en tonåring och behöver hjälp med att prata med dem om det?

Använd en beprövad metod för att förmedla empati, stödja självbestämmande och öka tonåringens motivation för förändring.

Finns det en tonåring i din närhet som lider av depression eller har självmordstankar?

Låt oss hjälpa till med beprövade samtalsmetoder som har visat sig öka motivation och förändra ohjälpsamma tanke- och beteendemönster.

Som ledare i att använda MI för att främja välbefinnande för individer och familjer erbjuder vi en enastående möjlighet att investera i en tonårings framtid med prisvärda tjänster fokuserade på förebyggande insatser.

Jenn Ollis Blomqvist.jpg

Vägledande samtal med tonåringar


Det är aldrig för sent att förändras!

Under många år har jag arbetat med vuxna som mår psykiskt dåligt, missbrukar och begår brott. Jag har också fått äran att se när dessa individer gör livsförändringar, stora som små.

 

Påverka innan det går för långt

Ofta från tidig ålder kämpade mina klienter med sin psykiska hälsa och skolgång, drack och använde droger, hängde med "fel" kompisgäng och ”busade” sig till kontakt med polisen. Deras avvikande beteende eskalerade under tonåren och när jag fick möjligheten att träffa dem hade det hunnit gå väldigt långt och deras beteende hade blivit destruktivt. Denna nedåtgående spiral är precis det som jag vill påverka och förhindra!  Jag bjuder in dig till att också engagera dig tidigt och hjälpa tonåringar som visar tecken på oroväckande beteende innan det går långt.

Vi behöver alla hjälpas åt för att kunna göra skillnad för barn och tonåringar innan det går för långt!

Lighthouse Conversations ger verktyg till vuxna för att lyckas

Det är genom positiva relationer och effektfulla samtal med trygga vuxna som vi hjälper tonåringar genom en av de mest utmanande och underbara tiderna i deras liv. Trygga vuxna i ett tonårings liv liknar en fyr, som oavsett väder står stadigt på klippan och guidar båtar till säkerhet. Vi vuxna är fyren på klippan, och våra roller och vårt ansvar är att vägleda tonåringar.

 

Hjälpsamma strategier

  • Öka ditt självförtroende för att bättre stödja tonåringar

  • Fördjupa din relation med tonåringar

  • Ha effektivt och meningsfullt samspel med tonåringar

  • Ingripa tidigare innan en tonåring hamnar på fel väg

  • Njut av långvariga förändringar

 

Genom Lighthouse Conversations erbjuder NovoVia Consulting dessa verktyg som bok och e-kurs. Båda ger dig möjligheten att ta till dig kunskapen i egen takt och hjälper dig att vägleda tonåringar genom livets utmaningar med hjälp av konstruktiva och positiva samtal, vilket stödjer långvariga och positiva förändringar hos tonåringar.

Klicka på bilderna nedan för mer information om e-kursen och boken.

eliott-reyna-axTm0ee3YP4-unsplash (original).jpg

Kraften i snacket

med tonåringar

Kraften i snacket - Cover front.jpg