top of page

HEM  |  OM MI OCH KBT

Motiverande samtal (MI) och Kognitivt beteendeterapi (KBT)

Vad är MI?

Motivational Interviewing (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod grundad av två kliniska psykologer, William R. Miller och Stephen Rollnick. Även om det utvecklats inom missbruksområdet har MIs respektfulla och empatiska kommunikationsstil visat sig vara extremt effektiv och användbar inom andra områden där beteendeförändring önskas.

MI inkluderar personcentrerat och empatiskt lyssnande, samarbete och stöd för individens autonomi för att stärka en persons egen motivation för och åtagande till förändring. Förhållningssättet, eller andan inom MI, består av följande grundläggande tankar (Miller & Rollnick, 2013):

 

  • ​Att man samarbetar och är ett team med den man pratar med

  • Att man visar en äkta välvillighet för den andras behov

  • Att man ser och tror på den andras positiva resurser

  • Att man är icke-dömande mot personen och hens tankar, känslor, perspektiv med mera

  • Att man visar respekt och förståelse för en annans grundläggande behov av att vilja bestämma själv

Om MI-Anda

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en framgångsrik behandlingsmetod som fokuserar på hur en persons tankar, känslor och handlingar styr och påverkar varandra. KBT ser psykologiska problem som resultatet av ohjälpsamma tankemönster och/eller inlärda ohjälpsamma beteendemönster.

 

Behandling inom KBT innebär att man analyserar problemet genom att identifiera och känna igen sina ohjälpsamma tankar och beteenden samt utveckla och använda sig av alternativa strategier för att ändra på ohjälpsamma tankande och/eller beteendemönster.

Om KBT
bottom of page