top of page

TJÄNSTER | ENSKILDA SAMTAL

Enskilda samtal utifrån Motiverande samtal (MI) 

Känner du ibland att du kört fast och har svårt att fatta beslut?

Du är inte ensam. Vi har alla varit där. Min motiverande samtalsstil kommer att hjälpa dig framåt.

Känner du dig osäker eller kluven till förändring?

Detta är helt normalt. När du samarbetar med mig kommer vi att fokusera på dina anledningar för förändring och hjälpa dig att ta mer kontroll över din framtid.

Skulle du vilja diskutera hur livet  påverkar dig?

På ett eller annat sätt har vi alla drabbats känslomässigt och fysiskt av svårigheter. Tillsammans kan vi bolla dina tankar kring det och diskutera vad du skulle vilja ändra på, varför denna förändring är viktig för dig och hur du kan göra för att gå vidare.

Förebyggande och motiverande samtal

Om du känner att du kört fast och behöver hjälp med att reda ut dina tankar, finns det en väg framåt. Mina tjänster är positiva, professionella och är utformade för att hjälpa dig ta itu med och ta kontroll över livets upp- och nedgångar. Jag erbjuder ett förebyggande och motiverande förhållningssätt i mina samtal kring förändring, och ger dig praktiska verktyg för att uppnå långvarig förändring genom att öka din inre motivation.

En vuxen som samtalar med en tonåring utifrån Motiverande samtal (MI)
Jennifer Ollis Blomqvist och NovoVia Consulting erbjuder enskilda samtal utifrån Motiverande samtal (MI). En vuxen som samtalar med en tonåring som inte mår bra.

Samtal som fokusera på DIG

Enskilda samtal är konfidentiella och baseras på Motiverande samtal (MI) och Kognitivt beteendeterapi (KBT) för att hjälpa dig övervinna allvarliga och vardagliga utmaningar. Alla samtal är personfokuserade, vilket betyder att DU (ditt perspektiv, dina åsikter, dina behov, dina önskemål och dina mål) alltid står i centrum.

Utmaningar i kommunikationen hör till livet, även livet med tonåringar, och det är normalt att ibland behöva stöd!

Hjälp finns omgående.

Jennifer Ollis Blomqvist | Kognitiv beteendeinriktad coach, författare, kursutvecklare

Prisvärda, privata samtal kan handla om:

 • Relationer

 • Livsstilsförändringar

 • Psykisk hälsa och välmående

 • Rättframhet och gränssättning

 • Effektiv kommunikation och konflikthantering

 • Självkänsla och självacceptans

 • Ångest, depression och självmord

 • Kriminellt beteende

 • Drog- och alkoholanvändning, spel, gaming, tobak

 • Stresshantering

 • Arbetsrelaterade svårigheter

 • Studiemotivation och skolfrånvaro

Är du redo att sluta trampa på samma ställe?

Samtal för att ta tag i dina bekymmer snabbt och positivt

Lära känna samtal med Jennifer Ollis Blomqvist utifrån Motiverande samtal (MI)
Enskilda samtal med Jennifer Ollis Blomqvist utifrån Motiverande samtal (MI)
Lära känna samtal med Jennifer Ollis Blomqvist utifrån Motiverande samtal (MI)

Lära-känna-samtal

Ett 15 minuters samtal för att se om vi passar bra tillsammans.

Kostnadsfritt

Enskilda samtal

Vi fokuserar på de positiva aspekterna i din nuvarande situation och hur dina tankar, känslor och beteenden påverkar dig.

 

1 035 SEK per samtal

Samtalspaket

 

Rekommenderat antal sessioner för att noggrant bemöta ett bekymmer och för att främja positiv beteendeförändring.

 

4 500 SEK för 5 samtal

Gruppsamtal finns vid behov.

När människor i ditt nätverk behöver hjälp omgående

Har du lagt märke till någon som behöver hjälp och stöd för att kunna uppnå en positiv förändring?

 

Som ett alternativ till det traditionella systemet erbjuder jag personliga tjänster som leder till ett positivt resultat och förändring. Genom att arbeta tillsammans kan vi förebygga att dina bekymmer eskalerar och förblir långvariga problem.

 

Jag är medveten om att människor kanske inte alltid vet var de kan få det stöd och den hjälp som de behöver. Du kanske kämpar just nu med din motivation, dina relationer, din mentala hälsa eller drickande.

Boka ett kostnadsfritt samtal för att se hur jag kan hjälpa dig.

Jennifer Ollis Blomqvist och NovoVia Consulting erbjuder enskilda samtal till tonåringar

”Jag var motvillig till samtal och var rädd för att den jag skulle prata med skulle sätta ord i min mun men det gjorde hon inte. Jag upplevde henne direkt som en bra lyssnare, lugn och positiv men även kunnig. Det var inget löst prat bara utan jag kände att hon jobbade utifrån sin metod och jag började tänka i de banorna. Hon har en skön aura och jag hade inte sagt nej att gå till henne igen”.

 

- Sophie, privat samtalsklient

“Jennifer hjälpte verkligen mig att tycka om mig själv igen, att stärka upp mitt självförtroende o självkänsla. Hon är otroligt duktig på att lyssna o på att sätta sig in i känslan o ge konkreta tipsproblemlösningar o andra tankesätt som fungerar i praktiken. Tänker ofta fortfarande på henne så här många år senare, när man kommer i olika situationer i livet, som man inte vet hur man ska hantera. Det hjälper mig att tänka, 'vad skulle Jennifer gett för råd för att hantera detta problem?' Jag har henne för att tacka för så mycket".

 

- Madeleine, privat samtalsklient

bottom of page