top of page

TJÄNSTER  |  MI FÖR SKOLAN

Motiverande samtal (MI) för skolan

Technology Class

Är dina elever motiverade till att ta ansvar för sina studier?

Du kan förstärka din verktygslåda med ytterligare samtalsfärdigheter för att uppmuntra elever till att bli motiverade för skolarbetet, delta aktivt i studierna och ta ett större ansvar för sin framtid.

Är du orolig för en elev och osäker på hur du kan stötta hen?

 

Är du orolig för att det kan finnas problem hemma?

Stöd finns som är omgående och oberoende av det traditionella socialsystemet, samt syftar till att förhindra problem från att eskalera.

Vill du förebygga arbetsrelaterad stress som kan leda till utmattning?

Testa ett nytt sätt att ta itu med och förhindra arbetsrelaterad stress och eventuell utbrändhet, samt minska frustration för alla involverade.

Motiverande samtal (MI) som beprövat verktyg

Under de 20 år som jag har praktiserat och utbildat i MI i organisationer har jag sett många succéhistorier, och det kan du också få uppleva inom skolans värld. Mina tjänster hjälper dig till att göra MI till ditt eget och finna ditt eget respektfulla sätt att kommunicera med elever där de befinner sig just nu i sin läroprocess. MIs empatiska förhållningssätt används för att hjälpa andra upptäcka och bruka sina inre resurser för att vara framgångsrika i att göra förändringar i sina liv.

Motiverande samtal (MI) som hjälpmedel till lärare i sitt arbete med elever
Lärare som hjälper en elev

MI för skolpersonal

 

Som i andra hjälpyrken är professionella inom skolvärlden medkännande och empatiska människor. De vill hjälpa barn och tonåringar att uppnå sina ambitioner och mål samt göra skillnad för de som står inför livsavgörande situationer.

 

Som MI-tränare och handledare med över 20 års erfarenhet, ser jag dagligen konsekvenserna av samhällets ökande krav på ett redan hårt belastat skolsystem.
 

  • Den enorma arbetsbelastningen och det krossande ansvaret som skolpersonalen kämpar med dagligen.

  • Lärare, personalen inom elevhälsovården och kuratorer känner sig överansträngda, stressade, frustrerade och ibland till och med otillräckliga.

  • Skolpersonalen fortsätter att kämpa på och sätta elevernas behov i förgrunden, oftast med risk för sitt eget psykiska välbefinnande.

  • Skolpersonalen ser med frustration hur elevernas och föräldrarnas psykiska hälsa och välbefinnande försämras framför ögonen på dem. Symptom som märks är ökad tonårsdrickande, droganvändning och till och med självmordsförsök.

 

Kostnadsfri workshop för skolpersonal

För att prova på MI erbjuder NovoVia en kostnadsfri workshop för professionella inom skolans värld. 

Kostnadsfri workshop för skolpersonal inom Motiverande samtal (MI)

Övervinna utmaningar med Motiverande samtal (MI)

 

Att hjälpa människor att förändra sig är dock ett utmanande arbete. Jag vet för att jag har varit där. Min tidigare anställning som programledare inom Kriminalvården har gett mig värdefull erfarenhet av att hjälpa människor som kämpar med låg motivation för förändring. Och det var inte förrän jag introducerades till MI som jag började hjälpa både mina klienter till att uppnå sina mål och minska min egen arbetsrelaterade stress.

 

Här kommer tre väsentliga saker som jag har lärt mig.

Seminarier, utbildning och handledning skapade specifikt för dig

NovoVia Consulting erbjuder seminarier, utbildning och handledning inom MI för lärare, kuratorer, vårdpersonal, rektorer och administratörer inom skolans värld. Mina tjänster är skräddarsydda för varje skolas miljö och efter varje deltagares behov. Under utbildnings- och handledningstillfällen förmedlar jag MIs anda och kommunikationsstil genom att bland annat använda mig av reflektivt och empatiskt lyssnande samt olika samtalstekniker för effektiv kommunikation. Jag väcker MI till liv med lättbegripligt material och dina egna vardagsexempel.

 

Min roll är att uppmuntra dig och stödja dig till att:

  • Tillämpa MI i dina dagliga kontakter med elever, föräldrar och andra professionella.

  • Betona dina styrkor i samtal.

  • Vidareutveckla dina MI-färdigheter och strategier på ett kreativt och meningsfullt sätt.

 

Du gagnar av mina MI-tjänster genom att få beprövade samtalstekniker för att:

  • Öka elevers motivation och lösa problem. 

  • Påverka lärandet och förändring positivt.

  • Förstärka din verktygslåda med ytterligare MI-samtalsfärdigheter för att påverka välbefinnandet hos elever, föräldrar, kollegor och dig själv.

 

Mina tjänster är utformade för att hjälpa dig övervinna utmaningarna i din krävande roll genom verktyg som vägleder dig att kommunicera konstruktivt med elever, föräldrar och andra yrkesverksamma.

Läs mer

Lärare med elever motiverande samtal (MI)
Barn eller tonåring som är i behov av samtalskontakt med en professionell

När en elev eller familjemedlem behöver hjälp omgående.


Har du lagt märke till en tonåring eller familjemedlem som behöver hjälp och stöd för att uppnå en positiv förändring?

 

Min erfarenhet säger mig att yrkesverksamma inom skolans värld star inför utmaningar som inte är relaterade till elevers lärande, men som ändå påverkar elevers skolgång. Det kan handla om till exempel, elever som mår psykiskt dåliga, skolfrånvaro, relationssvårigheter eller beroendeproblematik. Du erbjuds ett personligt alternativ till det traditionella sociala systemet i form av motivationssamtal som uppmuntrar till positiva resultat och förändring. Tillsammans kan vi förhindra dessa utmaningar från att eskalera till långsiktiga problem.

 

Läs mer om Lighthouse Conversations och få hjälp omgående.

“Du får ingen quick fix utan effektiva strategier för långvarigt och hållbart resultat. MI ger dig strategier och sätt att tänka som hjälper dig både i din egen vardag och i relationer med andra eller för att hjälpa andra. Jennifer jobbar med fokus på rätt saker, att utforska och arbeta med för att underlätta din vardag. Bra bemötande, inlyssnande och att se sina deltagare är styrkor hos Jennifer, som också du får med dig oavsett om det är en privat eller professionell angelägenhet det gäller”.

 

- Josefine, Lärare och mamma till två unga vuxna 

bottom of page