TJÄNSTER  |  MI FÖR SKOLPERSONAL

Motiverande samtal (MI) för skolpersonal

Chatting after Class

Är dina elever motiverade till att ta ansvar för sina studier?

Du kan förstärka din verktygslåda med ytterligare samtalsfärdigheter för att uppmuntra elever till att bli motiverade för skolarbetet, delta aktivt i studierna och ta ett större ansvar för sin framtid.

Är du orolig för en elev och osäker på hur du kan stötta hen?

 

Är du orolig för att det kan finnas problem hemma?

Stöd finns som är omgående och oberoende av det traditionella socialsystemet, samt syftar till att förhindra problem från att eskalera.

Vill du förebygga arbetsrelaterad stress som kan leda till utmattning?

Testa ett nytt sätt att ta itu med och förhindra arbetsrelaterad stress och eventuell utbrändhet, samt minska frustration för alla involverade.

High School Tutor

Våra tjänster är utformade för att ge dig de färdigheter du behöver för att respektfullt bemöta elever, föräldrar och andra professionella, i svåra situationer. Du upplever inte bara bättre resultat hos dina elever utan minskad arbetsrelaterad stress och får det samtidigt lättare att hitta och bibehålla en sund balans på arbetet.

MI för skolpersonal

 

Som i andra hjälpyrken är professionella inom skolvärlden medkännande och empatiska människor. De vill hjälpa barn och tonåringar att uppnå sina ambitioner och mål samt göra skillnad för de som står inför livsavgörande situationer.

 

Som MI-tränare och handledare med över 20 års erfarenhet, ser jag dagligen konsekvenserna av samhällets ökande krav på ett redan hårt belastat skolsystem.

 • Den enorma arbetsbelastningen och det krossande ansvaret som skolpersonalen kämpar med dagligen.

 • Lärare, personalen inom elevhälsovården och kuratorer känner sig överansträngda, stressade, frustrerade och ibland till och med otillräckliga.

 • Skolpersonalen fortsätter att kämpa på och sätta elevernas behov i förgrunden, oftast med risk för sitt eget psykiska välbefinnande.

 • Skolpersonalen ser med frustration hur elevernas och föräldrarnas psykiska hälsa och välbefinnande försämras framför ögonen på dem. Symptom som märks är ökad tonårsdrickande, droganvändning och till och med självmordsförsök.

 

Kostnadsfri workshop för skolpersonal

För att prova på MI erbjuder NovoVia en kostnadsfri workshop för professionella inom skolans värld. 

MI in schools thumbnail (SWE).PNG

Vi hjälper dig övervinna utmaningar

 

Att hjälpa människor att förändra sig är dock ett utmanande arbete. Jag vet för att jag har varit där. Min tidigare anställning som programledare inom Kriminalvården har gett mig värdefull erfarenhet av att hjälpa människor som kämpar med låg motivation för förändring. Och det var inte förrän jag introducerades till MI som jag började hjälpa både mina klienter till att uppnå sina mål och minska min egen arbetsrelaterade stress.

 

Här kommer tre väsentliga saker som jag har lärt mig.

Motiverande samtal (MI) som beprövat verktyg

Att få möjlighet att utbilda, handleda och inspirera andra människor till att utvecklas är något som motiverar och driver mig i mitt arbete. Under de 20 år som jag har praktiserat och utbildat MI i organisationer har jag sett många succéhistorier, och det kan du också få uppleva inom skolans värld. Jag väcker MI till liv med lättillgänglig kunskap, vardagsexempel och handledning. Som hängiven MI-specialist är min roll att uppmuntra och stödja dig genom att:

 • Tillämpa MI i dina kontakter med elever, föräldrar och andra professionella.

 • Belysa dina styrkor i samtal.

 • Fortsätta utveckla dina färdigheter och strategier i MI.

 

Våra tjänster hjälper dig till att göra MI till ditt eget och finna ditt eget respektfulla sätt att kommunicera med elever där de befinner sig just nu i sin läroprocess. MIs empatiska förhållningssätt används för att hjälpa andra upptäcka och bruka sina inre resurser för att vara framgångsrika i att göra förändringar i sina liv.

“Möta dig där du är och ta dig dit du vill”.
- Kim Marie McKernan

Seminarier, utbildning och handledning skapade specifikt för dig

NovoVia Consulting är ett utbildningsföretag som erbjuder seminarier, utbildning och handledning inom MI för lärare, kuratorer, vårdpersonal, rektorer och administratörer inom skolans värld. Våra tjänster är skräddarsydda för varje skolas miljö och efter varje deltagares behov.

 

Vi använder beprövade förhållningssätt och kommunikationsmetoder för att öka motivation för förändring, lösa problem och öka välbefinnandet hos alla inom skolan. Med introduktions-, grund-, fördjupnings-, och uppföljningsutbildningar, tillgängliga både digitalt och fysiskt, hjälper vi dig att lyckas genom att:

 

 • Ge dig nödvändiga verktyg för effektivt lärande och förändring.

 • Väcka MI till liv med lättillgängligt material och dina egna vardagsexempel.

 • Uppleva, öva på och lära dig använda MI på ett kreativt och meningsfullt sätt.

 • Förstärka din verktygslåda med ytterligare samtalsfärdigheter som inte bara påverka lärandet positivt men hjälper dig påverka välbefinnandet hos elever, föräldrar, kollegor och dig själv.

 

Under utbildnings- och handledningstillfällen förmedlar vi MIs anda och kommunikationsstil genom att bland annat använda oss av reflektivt och empatiskt lyssnande samt olika samtalstekniker för effektiv kommunikation. Våra tjänster är utformade för att hjälpa dig övervinna utmaningarna i din krävande roll genom verktyg som hjälper dig att kommunicera konstruktivt med elever, föräldrar och andra yrkesverksamma. Våra tjänster hjälper dig att utvecklas professionellt och personligen genom att lyfta fram och betona dina styrkor i elevkontakter.

Learn more

Teacher with Students

Hjälp finns för föräldrar och tonåringar

Vi ger också dig ett alternativ att hjälpa en tonåring eller förälder som du känner en oro för, och vet inte hur du kan hjälpa till. Om du är orolig att det kan finnas ett problem hemma eller att en elev dricker, tar droger, självskadas eller till och med är självmordsbenägen, vänligen dela min kontaktinformation med den du tror skulle ha nytta av det. Genom att ge stöd så snart som möjligt kan du bidra till att förhindra att problem blir allvarliga.

Läs mer

Vi erbjuder också lärorika resurser skapade för att ge dig kunskap i hur du kan hjälpa en tonåring i din närhet. Boken, Kraften i snacket – Effektfull kommunikation med tonåringar, innehåller bakgrundsteori, verktyg och praktiska exempel som hjälper dig omgående. För dig som föredrar enskilt lärande erbjuder vi en lättanvänd onlinekurs som ger dig det du behöver för att använda MI tillsammans med tonåringar.

“Du får ingen quick fix utan effektiva strategier för långvarigt och hållbart resultat. MI ger dig strategier och sätt att tänka som hjälper dig både i din egen vardag och i relationer med andra eller för att hjälpa andra. Jennifer jobbar med fokus på rätt saker, att utforska och arbeta med för att underlätta din vardag. Bra bemötande, inlyssnande och att se sina deltagare är styrkor hos Jennifer, som också du får med dig oavsett om det är en privat eller professionell angelägenhet det gäller”.

 

- Josefine, Lärare och mamma till två unga vuxna