top of page

Vad sysslar jag med, egentligen?

Uppdaterat: 2 nov. 2023

Jo, jag brinner för motivation och förändring. Mitt jobb är att utbilda, handleda och coacha hjälpande professionella i evidensbaserade metoder som hjälper människor förändra sig. Jag tror verkligen på att alla människor har viljan, önskan och motivationen för att ta steget mot sina mål. Jag har sett förändring ske flera gånger i mitt tidigare arbete inom Kriminalvården, men också dagligen under mina utbildnings-, handlednings- och privata samtalsuppdrag.


Låt mig berätta om en klient som jag arbetade med för många år sedan. Vi kallar henne för Alice. Hon avtjänade ett långt fängelsestraff för våldsbrott. Under hela sitt liv stod hon inför många svårigheter.


· Mångårig missbruksproblematik – alkohol och amfetamin

· Kriminalitet för att bland annat betala för missbruket

· Långvarig kontakt med sociala myndigheter sedan barnsben

· Psykisk ohälsa – depression, ångest och flera självmordsförsök

· Egna barn blev omhändertagna av socialtjänsten

· Utsatt för våld i nära relationer

· Mycket låg självkänsla


Idag är hon nykter och drogfri sedan 8 år tillbaka. Hon mår bra, har återförenats med sina barn som numera är unga vuxna, trivs på sitt arbete och har en trygg, snäll och kärleksfull sambo.


När jag frågade henne vad som hjälpte henne att göra denna förändring svarade hon följande.


”Hoppas DU förstår… vad mycket det betyder när du LYSSNAR på mig. Inte DÖMER mig när jag visar mina brister. Utan ödmjukt och hjälpsamt visar och lär mig, hitta en ny nyckel, ett nytt verktyg att använda mig av i livet.”


Så vad gjorde jag?


Jag lyssnade på henne.

Jag accepterade henne som hon var – trots fel och brister

Jag hjälpte henne hjälpa sig själv – hon hittade nyckeln för att kunna förändra sitt liv.

Som guide vägledde jag henne att hitta sin egen väg framåt – jag var hennes fyrtorn


Detta är KRAFTEN av Motiverande samtal (MI). Tillsammans med mig hittade Alice sin väg ur ett liv av missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.


Så, vad är Motiverande samtal (MI)?

MI är ett särskilt sätt att prata med människor kring förändring och utveckling, för att öka sin inre motivation och åtagande till förändring. Det är ett sätt att vara med andra människor (en anda) baserat på fyra grundstenar: samarbete, empowerment (egenkraft), compassion (välvillighet) och acceptans.


MI-anda

Samarbete: En ”vi tillsammans-känsla” där samtalsledaren ser den andra personen som en egen individ med kunskap, erfarenhet och idéer som kan komplettera dina kunskaper, erfarenheter och idéer.


Empowerment: Att förmedla en tro på andras positiva resurser. Detta för att kunna hjälpa andra känna igen, uppskatta och använda sig av sina styrkor och resurser.


Compassion: Att visa medkänsla (välvillighet) för en annan innebär att kunna närma sig det som ar svårt och jobbigt, samt känna en motivation till att vilja lindra svårigheterna. Det handlar om att aktivt sätta andras behov före sina egna.


Acceptans: Acceptans handlar om att bemöta en annan person och hens tankar, känslor och beteende på ett icke-dömande sätt. Det innebär att möta en annan person där de befinner sig just då. Det betyder inte att man tycker om en annans beteende eller att hålla med om en annans åsikter, utan att bara acceptera eller förhålla sig till att det är som det är. Acceptans innefattar också att ha förståelse för och respektera en annans rätt att fatta egna beslut och bestämma vissa saker själv.


Hur förmedlar du MIs anda i samtal med de du möter?


Varma hälsningar,

Jennifer från NovoVia

 

Nyfiken på mer??


Är du fortfarande nyfiken på MIs anda kan du titta på avsnitt 4 av The NovoVia Radio Show där Malin Stihl och jag diskuterar att fylla på ett ”relationskonto” med hjälp av MIs anda.


Här kan du ladda ner PDFer för att träna på MIs anda.


Om du gillar kortspel kan du köpa mitt kortspel där du tillsammans med dina kollegor kan sortera uttalanden under samarbete, empowerment, compassion, och acceptans. Spelet finns här.

vad sysslar jag med
6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page