top of page

MI med grupper

Uppdaterat: 1 nov. 2023


Motivational Interviewing in Groups book

En av mina favoritsätt att använda MI tillsammans med andra är i ett gruppsammanhang. För tio år sedan på en MINT-konferens i Krakow, Polen, deltog jag i min första MI i grupp-utbildning tillsammans med Chris Wagner och Karen Ingersoll. Jag blev fast! Och, jag brukar också berätta för andra att jag blev ”bra” på MI på grund av att använda MI i grupper. Jag älskar verkligen MI i grupp.


Jag också tycker att det är svårt att beskriva MI grupp. Det är svårt att beskriva djupet av gruppdynamiken som sker i rummet och kraften som känns av individerna i gruppen men också hela gruppen tillsamman. Jag har utbildat flera i MI i grupp och har även deltagit själv på minst 4 olika utbildningar av Chris och Karen men jag fortfarande tycker att det är svårt att sätta ord på mina upplevelser. Det känns nästan som att man måste uppleva en MI grupp först för att verkligen kunna förstå vad det är och hur kraftfull det kan vara att arbeta med motivation i en grupp.


Men, jag ska försöka.


Vad är en MI Grupp?

Motivational Interviewin in Groups
Chris Wagner & Karen Ingersoll

Chris Wagner och Karen Ingersoll beskriver MI i grupp som ”gruppsamtal som ökar motivation till förändring genom ömsesidig utforskande och stöd” (MINT Forum Copenhagen 2023).


Att använda MI med grupper handlar om att applicera och använda MI med hela gruppen. Det innebär alla de vanliga MI-grejer så som MI:s anda, reflektivt lyssnande, utforskande av förändringsprat, öka själv-förtroendet och främja beslutsfattande.Gruppdeltagare inklusive gruppledarna arbetar tillsammans för att:

 • Sparka igång grupp förändring.

 • Prioritera grupputveckling och sammanhållning.

 • Främja en hoppfull inställning till förändring.

 • Stödja autonomi på ett kreativt sätt.

 • Lyfta fram positiva känslor och upplevelser.

 • Att ta hand om svårigheter, men inte framkalla problem.


Som MI-gruppledare behöver du modellera MI.

 • Var inbjudande, pressa inte gruppmedlemmar.

 • Ge icke-dömande feedback.

 • Visa värme och ha ögonkontakt.

 • Var bekväm med negativa känslor.

 • Var öppen och genuin – ta ansvar för dina misstag.

 • Acceptera negativ feedback med överseende

 • Var villig att skratta åt dig själv.


Din roll är att:

 • Skapa en gruppupplevelse, en ”vi-känsla”.

 • Överbrygga skillnader genom att fokusera på gemensamma nämnare.

 • Främja inre ”förändringsprat”.

 • Främja positiv gruppenergi för förändring.


Det finns tre grundstenar i en MI-grupp


MI Grupp grundsten 1: sammanhang

En känsla av sammanhang innebär att skapa ett positivt klimat eller en god känsla i gruppen. Denna gruppsammanhållning visar sig som att "vara i det tillsammans", eller en "vi"-känsla. En djup sammanhållning är förknippat med minskade symtom bland gruppdeltagare. Det främjar också den inre kopplingen hos den enskilde och sina egna värderingar och övertygelser och sin identitet.


Vi kan påverka gruppens känsla av sammanhang genom att länka gruppdeltagare, dvs genom att knyta ihop deltagarnas gemensamma känslor, erfarenheter, övertygelser och motivationsfaktorer.


Chris Wagner och Karen Ingersoll beskriver detta som gruppens "bubbla", vilket hjälper gruppmedlemmar att:

 • Bry sig mer om varandra.

 • Visa empati - försöka förstå sig själv och andra.

 • Känna att deras deltagande i gruppen är värt det.


MI Grupp grundsten 2: riktning

What lamp post are you heading towards?

Riktning är en viktig grundsten i grupp MI och det är viktigt att inte förväxla riktning i gruppsamtalet med att hitta och fokusera på lösningar.


Riktning innebär att fokuset i gruppen är på förändring och framtiden. Jag brukar beskriva denna grundsten som att alltid ha kroppen vänd mot förändringshållet. Du behöver inte alltid ta steg längs vägen men din blick är alltid mot förändringens horisont. Riktning handlar också om att föreställa sig nya framtidsmöjligheter, att vara hoppfull och att känna optimism.


Chris Wagner och Karen Ingersoll beskriver riktning som att gå mot en lyktstolpe.


MI Grupp grundsten 3: momentum

Momentum innebär att ta fart mot förändring och för en bättre framtid tillsammans som grupp. Gruppen går framåt genom att öva på nya färdigheter och skapa individuella förändringsplaner. Gruppmedlemmar rör sig från att känna optimism om att nå sitt mål, till att känna hopp, till att ha ett starkare självförtroende.


Gruppen tar steg för att komma vidare mot förändringens håll. Tillsammans firar gruppen sina framsteg, börjar ge varandra erkännande och uttrycker sitt stöd till varandra.


Det låter riktigt bra eller hur!? Det är det!

Ha en bra dag!

Jennifer


MI med grupper

Halloween Group Therapy - Source unknown
Halloween Group Therapy - Source unknown12 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page