top of page

Ge information i dialog (UEU)

Uppdaterat: 2 nov. 2023

Utforska – Erbjuda – Utforska (UEU)


Ge information i dialog med UEU
Information i dialog - UEU

En person är öppen att ta till sig ditt budskap när de vill, kan och är redo att lyssna på, absorbera och förstå vad du säger. Verktyget att ge information i dialog eller UEU är mycket bra på att öka en persons motivation, öppenhet och mottaglighet för att ta till sig information eller ditt budskap.


UEU har många användningsområden, bland annat för att ge information, råd eller tips, förklara någonting eller föra fram ett budskap. Verktygets uppbyggnad i sig själv stödjer personens autonomi för att du visar intresse för hens perspektiv först och för att du ber om lov innan du berättar ditt perspektiv. UEU presenteras i mer detaljer nedan.

Information i dialog steg 1: Utforska (U)
UEU steg 1: Utforska (U)

Information i dialog - steg 1: Utforska (U)


Utforska först vad personen känner till om “det du vill säga” (ditt budskap). I detta steg visar du respekt och intresse för personens tankar, åsikter och perspektiv INNAN du själv börjar dela med dig av ditt perspektiv.



Information i dialog - steg 2: Erbjuda (E)

Information i dialogform steg 2: Erbjuda (E)
UEU steg 2: Erbjuda (E)

Föra fram, eller erbjuda, “det du vill säga” (ditt budskap) på ett respektfullt sätt. Steg 2 börjar med att du först ber om lov och efter att du har fått tillstånd förmedlar du “det du vill säga” (ditt budskap).


“Skulle det vara ok om jag berättar hur jag tänker?”

“Har du lust att lyssna på mitt förslag?”

“Skulle du vilja höra några idéer jag har?”


Detta steg hjälper till att öka mottagligheten hos personen likväl som det visar respekt för hens autonomi. Genom att matcha ditt budskap, eller anpassa informationen efter personens behov, visar du respekt för det som är mest intressant och viktigt för hen att

höra.


Information i dialog - steg 3: Utforska (U)

Information i dialog form - steg 3: Utforska (U)
UEU steg 3: Utforska (U)

Steg 3 handlar om att utforska hur “det du sa” (ditt budskap) uppfattades av den andra. I detta steg är du intresserad av att få feedback kring budskapet eller informationen som lämnades i steg 2 genom att fråga, till exempel:


"Hur kändes det för dig att höra detta?"

"Vad tänker du om det jag har berättat för dig?"

"Vad tänker du kring det?"


Hur brukar du hjälpa personer ta in det du har att säga?


Visste du att min e-kurs och bok struktureras utifrån UEU? Om du vill fördjupa din kunskap av UEU, kolla in dem.


Ha en underbar dag!

Jennifer

Ge information i dialog (UEU)

16 visningar0 kommentarer
bottom of page