top of page

Användarvillkor

Benämningar ”Kraften i snacket” eller ”oss” syftar till personen/företaget bakom online kursen Kraften i snacket med tonåringar, dvs. Jennifer Ollis Blomqvist av NovoVia Consulting AB. Benämningar ”du” eller ”dig” refererar till personen som genomför kurser via NovoVia Consulting AB. När du anmäla dig till NovoVia Consultings kurser godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning och vår integritetspolicy.

 

Login till kurserna är personlig och får inte delas med andra!
 

Det är inte tillåtit att dela med dig av dina lösenord, m.m. till en annan person. Om du skulle göra det skulle det bryta mot användarvillkoren och resulterar i omedelbart avslut från kursplattformen utan återbetalning av kursavgiften.

 

Kursen innehåller material och information som ägs av oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till själva innehållet och övningar, mm. Material som baseras på, eller innehåller information och stöd från andra källor, upphovsmän och forskningsstudier, mm har källhänvisningar.

 

Under inga omständigheter kommer NovoVia Consulting AB hållas ansvariga för någon förlust, skada eller problem som uppstår till följd av, eller i samband med, användning av kursens innehåll. Du tar själv ansvar över användning av informationen eller materialet i denna kurs och ansvarar för att söka den hjälpen som skulle kanske behövas för att undvika allvarliga konflikter med människor i din närhet.

 

Uppdaterad 2021-07-02

bottom of page