1/4
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon
01.

Motiverande Samtal (MI)

NovoVia Consultings utbildnings- och handledningstjänster sträcker sig från en timme till fler-dagarspass och är anpassade till kundens specifika behov.

02.

NovoVia Consulting erbjuder inspirerande workshops, utbildning och handledning i MI Grupp som sträcker sig från en timme till tre dagar. Utbildningar i MI Grupp är utformade för att anpassa MIs teori, principer, processer och tekniker till ett gruppsammanhang såväl som till kundens behov och arbetsmiljö.

03.

NovoVia Consulting erbjuder motivations- och coachingsamtal till privatpersoner och/eller grupper som önskar att samtala kring den egna motivationen för förändring.

04.

Gillar du att spela kort?

Vill du öva på dina

MI-färdigheter samtidigt

som du spelar kort? 

Då är BÖRS - Kortspelet något för dig

 

Det jag gör och varför jag gör det

Tjänsterna som jag erbjuder speglar MI:s respektfulla sätt att möta människor där de befinner sig för stunden i sin förändringsprocess. De speglar MI:s empatiska sätt att hjälpa människor upptäcka och använda sina egna, inre resurser, för att lyckas med en förändring.

 
Det jag gör

Motivational Interviewing (MI), eller motiverande samtal på svenska, är ett förhållningssätt, en lyssnandeteknik och kommunikationsstil som utvecklades av två psykologer, Bill Miller och Stephen Rollnick, och tillämpas inom områden där förändring är önskvärd. MI:s kommunikationsstil, förhållningssätt och anda involverar personcentrerad empatiskt lyssnande och språk som stödjer den andres autonomi. MI är ett samarbetsbaserat samtal med syfte att stärka en persons egen motivation för, och åtagande till, förändring. 

Varför jag gör det

Att få möjlighet att utbilda, handleda, motivera och inspirera andra människor till att utvecklas är något som är inspirerande och utvecklande för mig. Som MI-utbildare och handledare är det viktigt att uppmuntra och stödja deltagarna i sin MI-resa samt lyfta fram deras styrkor samtidigt som det är viktigt att hjälpa dem vidareutveckla sina färdigheter inom MI.