top of page

Self-MI

Uppdaterat: 2 nov. 2023

Kan man göra MI med sig själv?

Self-MI och Jennifer Ollis Blomqvist
Jennifer Ollis Blomqvist

Absolut! Även om Motiverande samtal (MI) beskrivs som ett sätt att vara tillsammans med andra människor, tänker jag att man kan!


Så kan MI vara hjälp till självhjälp? För att sammanfatta används MI för att skapa ett klimat eller en miljö för att människor ska vilja, kunna och känna sig redo för att göra annorlunda framöver. Det kan användas där förändring är önskvärd såsom att äta nyttigare, börja träna, acceptera en situation så som den är, osv.


För mig handlar “self-MI” om att vända detta förhållningssätt gentemot sig själv. Att skapa en stödjande och positiv miljö för mig att känna mig villig, kunnig och beredd på att jobba med mig själv. För att göra det behöver jag då visa acceptans, compassion, empowerment och samarbete (MI-andan) gentemot mig själv och den situationen som jag befinner mig i.


Reflektera gärna över följande frågor.


Self-MI

Acceptans

  • Hur visar du acceptans till dig själv?

  • På vilket sätt försöker du förstå hur du tänker, känner och beter dig?

  • Är du icke-dömande inför ditt perspektiv?

Compassion

  • Hur visar du compassion till dig själv?

  • Hur tar du hand om dig själv?

Empowerment

  • Hur utforskar och använder du dig av dina styrkor?

  • Hur tar du vara på dina styrkor?

  • Hur skapar du ett klimat eller en miljö där dina styrkor får lysa?

Samarbete

  • Hur vänlig är du till dig själv?

  • Hamnar du ofta i brottningsmatcher i ditt inre?

Så hur kan du vända MI-andan inåt för att bli ditt bästa jag?


Vill du fortsätta diskutera detta tillsammans med mig boka gärna ett kostnadsfritt samtal.


Varma hälsningar,

Jennifer


8 visningar0 kommentarer

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page