top of page
  • NovoVia

Motivation och innebandy

I december 2023 åkte jag och min dotter till Ottawa, Kanada där hon deltog i ett träningsläger med landslaget i innebandy för Kanada under fyra dagar.


Floorball Canada Outer Limits Traing Camp, Ottawa 2023
Floorball Canada Outer Limits Training Camp

Motivation innebandy

Ni som känner mig VET att jag kan hitta Motiverande samtal (MI) i allting. Och låt mig säga att det var mycket MI och ökad motivation på detta träningsläger.


De fantastiska och professionella tränarna skapade den nödvändiga miljön för att främja motivation hos varje spelare och gruppen som helhet. Självbestämmande teorin (SDT) och mer specifikt mikroteorin om de grundläggande psykologiska behoven (BPNT) stod på spel.


Emelie Blomqvist
Emelie Blomqvist
  • Kompetens - Behovet av kompetens handlar om vårt grundläggande behov av att känna tilltro till vår egen förmåga att klara av och lyckas med det vi gör. Vi behöver känna oss säkra i vår förmåga att klara av uppgifter eller situationer inom våra sociala sammanhang. En kontext som stödjer en individs kompetenskänsla är en miljö som innehåller positiv feedback och uppmuntran, konsekvens och struktur.Genom övningar och teknikträning fördjupades lagets färdigheter och deras spel lyckades visa sina färdigheter. Varje spelares styrkor lyftes fram, framkallades och delades med sina lagkamrater. Laget utmanades på precis rätt nivå och växte därefter. Tränarna och lagkamrater bekräftade varandras styrkor, inre resurser och ansträngningar. Det var verkligen en positiv stämning på planen.


  • Självbestämmande & autonomi - Vi behöver kanna oss fria att kunna välja och bestämma vägen framåt och ha kontroll over våra egna liv. Ryan & Deci (2018) förklarar behovet av autonomi som att själva kunna reglera våra egna upplevelser och handlingar. Dessa handlingar gör vi för att vi vill göra dem och för att de stämmer överens med våra intressen och inre värderingar. En kontext som stödjer behovet av autonomi är en miljö som erbjuder valmöjligheter och uppmuntrar självreglering och självbestämmande istället för en som är överkontrollerande och krävande.


Genom hela lägret involverades laget i beslutsfattandet. Det var helt klart att alla spelare var med 100% och tog med sitt A-spel. Den kanadensiska stoltheten var tydlig och verkligen värmde hjärtat.


  • Social tillhörighet – Detta handlar om att känna gemenskap med andra människor. Vi behöver vara en del av och tillhöra ett socialt sammanhang samt känna oss älskade och viktiga för andra i det sammanhanget. Social tillhörighet innebär också att vi vill kunna ge eller bidra till och vara betydelsefulla för andra människor (Ryan & Deci, 2018). En stödjande kontext för detta behov är en miljö där andra personer visar att de bryr sig om oss och där vi får möjlighet att både ge och ta från människor omkring oss.


Floorball Canada Outer Limits Training Camp
Floorball Canada Outer Limits Training Camp

Kanadas innebandyförbund bjuder in alla innebandyspelare med kanadensiskt medborgarskap för att kvalificera och bli en del i laget. Det kan betyda att spelare kommer från hela världen, till exempel Kanada (så klart), Schweiz, Belgien och Sverige (min dotter). Lägret fokuserade då på teambuilding, och andra roliga aktiviteter, för att stärka bandet mellan spelarna. Förutom taktik och spelfärdigheter handlade lägret också om att lära känna varandra bättre, dela drömmar och att växa som ett lag. Enligt min åsikt var detta kanske den mest fantastiska processen att vara vittne till. Spelarna började som främlingar eller bekanta och lämnade lägret som lagkamrater och livslånga vänner.


Det var roligt att vara en del av denna process över mellandagarna och att betrakta denna process utifrån mina motivations- och MI glasögon. Det allra bästa var att få se min dotter utvecklas som människa och innebandyspelare på grund av denna motiverande miljö som skapades under endast 4 dagar.


Verkligen bra jobbat Team Canada! Jag ser fram emot att se innebandy växer i Kanada. Tack för att min dotter (och jag) får vara en del av det.


Tack för att du läste mitt blogginlägg!

9 visningar0 kommentarer

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page