top of page

Förändringssamtal med Motiverande Samtal (MI)

Uppdaterat: 2 nov. 2023

Vadet? Varföret? Huret?


När du försöker hjälpa en annan person och pratar med hen om förändring, fokuserar du ofta på förändringens ”HUR”? Brukar du lätt hamna i att ge råd eller komma med lösningar som personen inte har bett om?


Om du är en person som är lösningsfokuserad är du en av många!

Change

Att vara lösningsfokuserad innebär att du är bra på att lösa problem och att du hjälper en annan genom att föreslå lösningar eller ge råd eller tips. På grund av detta kan du bli superengagerad och svepas med i brainstormingen och hur den andra personen kan göra för att implementera dessa lösningar.


Det låter väl bra, eller hur!? Nja…kanske inte riktigt. För lösningarna som du föreslår och tips eller råd som du ger är DINA lösningar och utifrån ditt perspektiv, inte den andras lösningar. Även om det kan vara positivt att diskutera, hitta och implementera lösningar, kan vårt lösningsfokus göra att vi går för fort fram i samtalet, snabbare än vad den andra personen är redo för.


Ärligt talat vet de flesta av oss hur vi ska genomföra en förändring eller vad vi behöver göra för att komma vidare. Att prata om förändring med andra handlar om MER än att diskutera HUR förändringen ska göras.


Vad som skulle kunna vara extremt hjälpsamt är att ha ett förändringssamtal och diskutera personens motivation till att implementera lösningarna som finns. Det är här Motiverande samtal (MI) kan vara till hjälp.


Det finns faktiskt tre hjälpsamma nyckelord för förändringssamtal.

  • VAD vill personen förändra (förändringsbehov)

  • VARFÖR vill personen förändra sig (motivationerna)

  • HUR kan personen gå till väga (lösningarna)

Så, nästa gång du diskuterar förändring med någon, ställ öppna frågor kring ”VARFÖR” förändringen görs. Det kan låta så här:


  • Hur viktigt är det för dig att göra denna förändring?

  • Vad är dina tre viktigaste skäl till att göra den har förändringen?

  • Vilken skillnad hoppas du på att detta leder till?

  • Vilka egenskaper kan du använda för att lyckas med denna förändring?


Efter ditt samtal med personen, reflektera gärna över vad du har lärt dig om hen och hens motivation till förändring.


Om du skulle vilja diskutera dina reflektioner, boka gärna ett kostnadsfritt möte här.


Om du vill få tips på att prata motivation och förändring med tonåringar, gå till Lighthouse Conversations här. Lighthouse Conversations är mitt sätt att göra MI tillgängligt för alla som önskar förbättra sin kommunikation och ha mer effektiva konversationer med andra människor. Lighthouse Conversations finns som både bok och e-kurs.


Ha en fin dag!

Jennifer från NovoVia

57 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page