top of page

LIGHTHOUSE CONVERSATIONS |  OM BOKEN

Kraften i Snacket - Effektfull kommunikation med tonåringar

Boken Kraften i snacket. Effektfull kommunikation med tonåringar

Upplev kraften i snacket med tonåringar

 

 

Kraften i Snacket - Effektfull kommunikation med tonåringar ger vuxna teorin, verktyg och praktiska exemplen för att vägleda tonåringar genom utmaningar med hjälp av konstruktiva och positiva samtal.

 

Kommunikationstips tillhandahålls för att:

 • Förmedla empati

 • Stödja självbestämmande och autonomi

 • Öka tonåringens motivation för förändring

 

Oavsett om du är familjemedlem, lärare, kurator, tränare eller en annan viktig vuxen till en tonåring i din närhet så kommer denna bok öka ditt självförtroende för att:

 • Stödja tonåringar på bästa sätt

 • Förbättra relationer genom effektiv kommunikation

 • Förebygga problem innan de eskalerar

Starta dagen med en livsomvälvande resurs

 

 • En 3-stegs struktur, så kallad Utforska – Erbjuda – Utforska, för framgångsrik kommunikation med en tonåring.

 • Genom att lyssna på och utforska ett tonårsperspektiv, förmedla ditt budskap respektfullt så att tonåringen kan ta till sig det, och följa upp hur ditt budskap upplevdes av tonåringen, kan förändra din relation till det bättre.

 • Verkliga historier och samtalsexempel för att kunna tillämpa Motiverande samtal (MI) i ditt dagliga samspel med tonåringar.

 •  

  Lär dig att utveckla ett samarbete med tonåringen, förmedla acceptans och fokusera på styrkorna.

 • Över 25 lättanvända praktiska övningar, tre quiz och 20 reflektionsfrågor.

 •  

  Utforska, förstå och tillämpa MI direkt i dina dagliga samtal med tonåringar, inklusive tips för att ta hand om dig själv för att kunna kommunicera effektivt med en tonåring.

  Vad säger andra?

  Jennifer Ollis Blomqvists Kraften i Snacket - Effektfull kommunikation med tonåringar ger föräldrar, kuratorer eller andra vuxna i tonåringars liv en utmärkt guide för att förbättra hur man kan ha autentiska samtal som skapar kontakt, undvika konflikter eller maktkamp och hjälpa tonåringar att hitta sin egen drivkraft för att bestämma och göra det som är bäst för sin egen skull. De praktiska övningarna i boken gör processen att lära sig Motiverande samtal (MI) enklare på ett självbekräftande och medvetet sätt.


  Richard Rutschman, EdD, Co-författare av Motiverande samtal i skolan

  Beprövade metoder

   

  Denna bok baseras på Motiverande samtal (MI) och Kognitivt beteendeterapi (KBT) som används för att hjälpa tonåringar som visar tecken på allvarliga problem, såsom självmordstankar, kriminellt beteende, drogmissbruk, alkoholproblem eller hög skolfrånvaro.

  Den här boken hjälper dig i din egen takt lära dig att uppnå långvariga positiva förändringar för tonåringar och unga vuxna (mellan 12 och 21). Boken är en resurs för lärare, familjemedlemmar och socionomer att kunna använda MI för att främja välbefinnande hos tonåringar. Den här boken är en unik möjlighet att investera i en tonårings framtid med prisvärda tjänster fokuserade på förebyggande insatser.

  bottom of page