top of page

TJÄNSTER  |  MI FÖR FÖRÄLDRAR OCH FAMILJER

Motiverande samtal (MI) för tonårsföräldrar och familjer

Blomqvist Family.jpg

Är du orolig för en tonåring i din närhet?

 

Är du orolig att aktuella problem kan förvärras?

Det finns ett annat sätt för dig att använda för att ta tag i aktuella problem och förhindra att de problemen blir värre i framtiden.

Känner du till en tonåring som skulle behöva omgående hjälp för allvarliga bekymmer (droganvändning, drickande, skolfrånvaro, självskadebeteende, självmordstankar)?

Vår beprövade MI-tjänster är tillgängliga för dig med en gång.

 

1) Enskilda samtal

2) En bok med teori, verktyg och praktiska exempel.

3) En onlinekurs med teori, vardagsexempel och hjälpsamma övningar.

Vill du förbättra din relation med en tonåring i ditt liv?

Det finns positiva sätt för dig att uppnå detta mål själv eller tillsammans med hjälp från oss.

Motiverande samtal med barn och ungdomar som förälder

Motiverande samtal (MI) som förändringsingrediens för livet med tonåringar

Motiverande samtal (MI) är en beprövad samtalsapproach som hjälper dig skapa de rätta förutsättningarna som behövs för att utveckla och fördjupa en positiv relation med din tonåring. MI:s respektfulla kommunikationsstil, förhållningssätt och anda gör kommunikationen med tonåringar mer effektiv.

Under många år har jag arbetat med vuxna som mår psykiskt dåligt, missbrukar, begår brott, har dålig självkänsla och har låg motivation till förändring. Jag har samtalat med klienter i alla åldrar genom svåra, allvarliga och känslomässiga problem och har då lärt mig och övat på att stå stadigt och vägleda mina klienter när det varit som svårast. Jag är stolt över att kunna säga att jag blev en fyr på klippan för dem under dessa utmanande tider. Det har stärkt mig, gjort mig till en bättre vuxen och förälder samt inspirerat mig till att hjälpa andra att göra detsamma! 

Mina arbets- och livserfarenheter har lärt mig mycket och ökat min passion för att bättre förstå tonåringar och deras föräldrar.

 

Här är tre saker som jag har lärt mig.

Vuxen som stödjer en tonåring

Effektiva pedagogiska resurser

Mina pedagogiska resurser är skapade för att ge dig kunskap i hur du kan hjälpa en tonåring i din närhet. Boken Kraften i snacket – Effektfull kommunikation med tonåringar innehåller bakgrundsteori, verktyg och praktiska exempel som omgående hjälper dig att förbättra situationen med din tonåring. För dig som föredrar enskilt, digitalt lärande har jag utvecklat en lättanvänd onlinekurs som ger dig det du behöver för att använda MI tillsammans med din tonåring.
 

Besök Lighthouse Conversations för mer information och omedelbart stöd.

Att hjälpa dig stödja tonåringar

 

Att vara förälder är ett tufft jobb. Att samtala med tonåringar kan ibland vara svårt och att veta när och hur man kan hjälpa tonåringar på bästa sätt är ännu mer utmanande. Jag vet vilka utmaningar det innebär då jag själv är förälder till två tonåringar och har andra tonåringar i min närhet.


Jag har ofta skämtat om att det borde finnas en djupgående och fortlöpande utbildning för vårdnadshavare och andra viktiga vuxna nära tonåringar. För att bli läkare behöver du utbildning. För att köra truck behöver du truckkort. För att bli kock behöver du träning. Det är krav som ställs. Men, för att vara förälder, vårdnadshavare eller annan viktig vuxen för en tonåring “krävs” ingen utbildning och väldigt lite hjälp har funnits att tillgå tidigare.

Men nu förändras detta. NovoVia ger dig omedelbar tillgång till professionella stödinsatser och pedagogiska resurser snabbt och i ett tidigt skede.

Boken Kraften i snacket. Effektfull kommunikation med tonåringar

När du eller en tonåring behöver snabbt samtalsstöd

Önskar du att din tonåring eller du själv hade möjlighet till samtalshjälp snabbt för att uppnå en positiv förändring?

Personliga och effektivt samtalsstöd

Som ett alternativ till det traditionella systemet, erbjuder jag personliga samtalstjänster som uppmuntrar positiva resultat och förändringar. Dessa privata, enskilda samtal* som erbjuds är personliga, professionella och konfidentiella. De är utformade för att aktivt stödja dig och/eller en tonåring som behöver vägledning när det behövs som mest.

*Gruppsamtal kan erbjudas vid behov.

Vuxen som pratar med en tonåring som mår dåligt
Enskilda samtal som hjälper dig och din tonåring

"Utifrån mitt möte med dig som handledare kände jag att du skulle passa min dotter för att hon är/var väldigt känslig för nya kontakter och motvillig till att gå i samtal. Att du skulle passa för henne var utifrån att jag upplever dig som väldigt kunnig inom ditt område, kunnig men också väldigt ödmjuk och att du har en uppriktig nyfiken på människor och också uppriktighet i din vilja att hjälpa dem du möter. Du är enkel och personlig i ditt sätt och bjuder på dig själv. Du har lätt till skratt, vilket bidrar till en lättsamhet även i tunga samtal. Det är enkelt att förstå dig och man känner verkligen att du lyssnar och är närvarande”.

 

- Rebecca, Socionom och mamma till en tonåring

"Jag uppskattade djupet i Jennifers kommentarer. Jag har inget bättre sätt att säga det, men du har en aura av "mamma-cred". Om jag var en mamma i knipa skulle jag känna trygghet i att du har varit där och gjort det."

 

- Tonårsförälder

bottom of page