TJÄNSTER  |  MI FÖR FÖRÄLDRAR OCH ANDRA VUXNA

Motiverande samtal (MI) för tonårsföräldrar och andra viktiga vuxna

Blomqvist Family.jpg

Känner du till en tonåring som skulle behöva omgående hjälp för allvarliga bekymmer (droganvändning, drickande, skolfrånvaro, självskadebeteende, självmordstankar)?

Vår beprövade MI-tjänster är tillgängliga för dig med en gång.

 

1) Enskilda samtal

2) En bok med teori, verktyg och praktiska exempel.

3) En onlinekurs med teori, vardagsexempel och hjälpsamma övningar.

Är du orolig för en tonåring i din närhet?

 

Är du orolig att aktuella problem kan förvärras?

Det finns ett annat sätt för dig att använda för att ta tag i aktuella problem och förhindra att de problemen blir värre i framtiden.

Vill du förbättra din relation med en tonåring i ditt liv?

Det finns positiva sätt för dig att uppnå detta mål själv eller tillsammans med hjälp från oss.

Vi erbjuder tjänster till tonåringar, föräldrar och alla andra som bryr sig om tonåringar. Som ett alternativ till det traditionella systemet erbjuder vi ett effektivt tillvägagångssätt i form av en erfaren samtalscoach med möjlighet till snabba och tidiga insatser för att få hjälp. Detta är ett sätt att göra skillnad för tonåringar och påverka dem positivt innan problemen eskalerar eller att de fastnar i systemet.

Våra privata och konfidentiella samtalstjänster är empatiska, lyhörda och professionella. De är utformade för att aktivt stödja dig och/eller en tonåring som behöver vägledning när det som mest behövs.

Läs mer

Skarmklipp swe v2

Vi erbjuder också lärorika resurser skapade för att ge dig kunskap i hur du kan hjälpa en tonåring i din närhet. Boken, Kraften i snacket – Effektfull kommunikation med tonåringar, innehåller bakgrundsteori, verktyg och praktiska exempel som hjälper dig omgående. För dig som föredrar enskilt lärande erbjuder vi en lättanvänd onlinekurs som ger dig det du behöver för att använda MI tillsammans med tonåringar.

Läs mer

199774441_383419616445736_2407206327157322163_n.jpg

Vi hjälper dig att hjälpa tonåringar

Att vara en viktig vuxen är ett tufft jobb. Att samtala med tonåringar kan ibland vara svårt. Och att veta när och hur man kan hjälpa tonåringar på bästa sätt är ännu mer utmanande. Jag vet vilka utmaningar det innebär. Jag själv är förälder till två tonåringar och har andra tonåringar i min närhet.

Jag har ofta skämtat om att det bör finnas en djupgående och fortlöpande utbildning för vårdnadshavare och andra viktiga vuxna nära tonåringar. För att bli läkare behöver du utbildning. För att köra truck behöver du truckkort. För att bli kock behöver du träning. Det krävs. Men, för att vara en viktig vuxen för en tonåring krävs ingen utbildning och väldigt lite hjälp har funnits tidigare. Men nu förändras detta.

Motiverande samtal (MI) som förändringsingrediens för tonåringar

Under många år har jag arbetat med vuxna som mår psykiskt dåligt, missbrukar, begår brott, har dålig självkänsla och har låg motivation för förändring. Efter att jag lärde mig att använda MI i min tidigare anställning som programledare inom Kriminalvården kunde jag stödja mina klienter till att uppnå sina mål och minska min egen arbetsrelaterade stress.

 

Mina arbets- och livserfarenheter har lärt mig mycket och ökat min passion för att bli en bättre vuxen och förälder. Jag har samtalat med klienter i alla åldrar genom svåra, allvarliga och känslomässiga problem. Jag lärde mig och övade på att stå stadigt och vägleda mina klienter när det blev svårt. Jag är stolt över att kunna säga att jag blev en fyr på klippan för dem under dessa utmanande tider. Det har stärkt mig, gjort mig till en bättre vuxen och förälder samt inspirerat mig att hjälpa andra att göra detsamma.

 

Här är tre saker som jag har lärt mig under vägen.

Lighthouse Conversations hjälper dig använda MI som beprövat verktyg

Att få möjlighet att utbilda, handleda och inspirera andra människor till att utvecklas är något som motiverar och driver mig i mitt arbete. Under de 20 år som jag har praktiserat och utbildat MI i organisationer har jag sett många succéhistorier, och det kan du också göra. Jag väcker MI till liv med lättförståelig kunskap, vardagsexempel och coaching. Resurserna är utformade för att uppmuntra och stödja dig genom att:

  • Tillämpa MI i dina samtal med tonåringar.

  • Belysa dina styrkor i samtal.

  • Fortsätta utveckla dina färdigheter och strategier i MI.

 

Läs mer

DSC02022.jpg

"Utifrån mitt möte med dig som handledare kände jag att du skulle passa min dotter för att hon är/var väldigt känslig för nya kontakter och motvillig till att gå i samtal. Att du skulle passa för henne var utifrån att jag upplever dig som väldigt kunnig inom ditt område, kunnig men också väldigt ödmjuk och att du har en uppriktig nyfiken på människor och också uppriktighet i din vilja att hjälpa dem du möter. Du är enkel och personlig i ditt sätt och bjuder på dig själv. Du har lätt till skratt, vilket bidrar till en lättsamhet även i tunga samtal. Det är enkelt att förstå dig och man känner verkligen att du lyssnar och är närvarande”.

 

- Rebecca, Socionom och mamma till en tonåring