Kommentarer från tidigare deltagare

"Något matnyttigt för alla. Du lyckade förmedla på alla nivåer" - Socialförvaltningen, Barn- och ungdomsavdelningen, Halmstads Kommun

 

”Tydlig information, varierande upplägg, kul gruppindelning och bra övningar. Inspirerande kursledare!” - Socialförvaltningen, Falkenbergs Kommun

 

”Lättfull och energigivande stämning men ändå ambitiöst och målinriktad. Tillåtande atmosfär. Bra med konkreta exempel, rollspel och lekar” - Socialtjänsten, Kungsbacka Kommun

 

"Många användbara kopplingar till vår verklighet. Inspirerande!" - Socialförvaltningen, Falkenbergs Kommun

 

"Bra med övningar & filmer, kände att man var delaktig & aktiv hela tiden, härlig kursledare som gör det roligt & intressant" - Socialförvaltningen, Vimmerby Kommun

 

”Du använder humor, bra exempel, fångar oss i nuet och ditt engagemang är smittsamt" - Socialförvaltningen, Barn- och ungdomsavdelningen, Halmstads Kommun

 

”Mycket bra presentation. Behagligt med en Kanadensisk brytning. Bra med pauser.” – Vägen ut! kooperativen

 

”Bra övningar som gett mycket nya verktyg och insikter. Bra kurs med bra innehåll. Motiverande.” – Socialförvaltningen, Falkenbergs Kommun

"Kreativ, rolig utbildning. Mycket användbar kunskap som man direkt kan applicera i klientarbete. Bra övningar" - Socialförvaltningen, Kungsbacka Kommun

"Intressant! Bra utbildare och upplägg. Skapar nya tankesätt och strategier" - Socialförvaltningen, Gullspångs Kommun