TJÄNSTER | ENSKILDA SAMTAL

Enskilda samtal utifrån Motiverande samtal (MI) 

Utmaningar i kommunikationen hör till livet, även livet med tonåringar, och det är normalt att ibland behöva stöd!

Hjälp finns omgående.

Boka in ett enskilt samtal för att snabbt och effektivt ta itu med dina bekymmer innan de blir allvarliga. Du erbjuds ett privat och professionellt alternativ till det traditionella systemet i form av motivationssamtal i väntan på annan insats. Med över 20 års erfarenhet med samtal så baseras coachingsamtalen på Motiverande samtal (MI) och Kognitivt beteendeterapi (KBT) för att utforska motivation och diskutera vägar mot positiv förändring.

Kolla in Jennifers nya bok och e-kurs utformad för att hjälpa dig använda MI i dina samtal med tonåringar.

NovoVias enskilda samtal syftar också till att förhindra negativa mönster och hantera potentiella destruktiva beteenden genom att proaktivt stärka en tonårings psykiska välbefinnande och motståndskraft. Enskilda samtal för tonåringar är utformade för att hjälpa dem som visar tecken på problem och för att stödja och vägleda de vuxna som står dem nära.

Teman för enskilda samtal

 • Studiemotivation och skolfrånvaro

 • Effektiv kommunikation och konflikthantering

 • Relationer

 • Livsstilsförändringar

 • Psykisk hälsa och välmående

 • Rättframhet och gränssättning

 • Självkänsla och självacceptans

 • Ångest, depression och självmord

 • Kriminellt beteende

 • Drog och alkoholanvändning

 • Stresshantering

Jenn Ollis Blomqvist counselling teen girl.jpg

”Jag var motvillig till samtal och var rädd för att den jag skulle prata med skulle sätta ord i min mun men det gjorde hon inte. Jag upplevde henne direkt som en bra lyssnare, lugn och positiv men även kunnig. Det var inget löst prat bara utan jag kände att hon jobbade utifrån sin metod och jag började tänka i de banorna. Hon har en skön aura och jag hade inte sagt nej att gå till henne igen”.

 

- Sophie, privat samtalsklient

“Jennifer hjälpte verkligen mig att tycka om mig själv igen, att stärka upp mitt självförtroende o självkänsla. Hon är otroligt duktig på att lyssna o på att sätta sig in i känslan o ge konkreta tips på problemlösningar o andra tankesätt som fungerar i praktiken. Tänker ofta fortfarande på henne så här många år senare, när man kommer i olika situationer i livet, som man inte vet hur man ska hantera. Det hjälper mig att tänka, 'vad skulle Jennifer gett för råd för att hantera detta problem?' Jag har henne för att tacka för så mycket".

 

- Madeleine, privat samtalsklient