Vem är jag?

Jag är en positiv och nyfiken person ursprungligen från Kanada. Jag inspireras av att arbeta med människor, framförallt genom motivations-, behandlings- och förändringsarbete.  Jag är ambitiös och entusiastisk samtidigt som jag är lyhörd och följsam till andras behov.

 

Jag har en magisterexamen i socialt arbete från Göteborgsuniversitet, Sverige och en fem-årig kandidatexamen inom psykologi från University of Alberta, Edmonton, Alberta, Kanada.  Jag är certifierad Psykologisk Coach och har en lång arbetslivserfarenhet med att arbeta med människor, motivation och förändring, i Kanada och Sverige.

På min fritid gillar jag att umgås och skratta med min familj och mina vänner, resa, campa i de kanadensiska bergen, träna zumba och spinning, spela piano samt scrapbooka.

Min erfarenhet av MI

Jag brinner för motivation och förändring. Att kunna arbeta med och påverka människor i sin förändringsprocess med hjälp av ett respektfullt bemötande, empatiskt lyssnande och effektiva samtalsverktyg är givande för mig och inspirerar mig i mitt arbete.

Jag har gedigen erfarenhet med att praktisera MI båda i enskilda- och gruppsamtal. Under 13 år arbetade jag som programledare inom Kriminalvården. Där var MI utgångspunkt då jag bedrev motivationssamtal, kartläggningssamtal samt motivations- och behandlingsprogram, enskilt och/eller i grupp. Jag har utvecklat mina MI-färdigheter i klientsamtal kring olika förändringsbehov såsom missbruk, våld och impulskontroll, hemlöshet, ätstörningar, självkänsla, gränssättning samt fysisk och psykisk ohälsa.

Jag har mycket erfarenhet av att utbilda och handleda inom MI inom olika yrkeskategorier genom mitt tidigare arbete inom Kriminalvården och uppdrag inom mitt företag, NovoVia Consulting. Under 2003 blev jag en intern MI-tränare inom Kriminalvården och har sedan dess utbildat och handlett personal på anstalter och inom frivården. Genom min egen verksamhet har jag sedan 2007 utbildat och handlett inom de flesta områden inom socialtjänsten såsom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser, ensamkommande barn, social psykiatrin, missbruk och beroende, psykiatrin, barn & familj och öppenvård. Jag har också utbildat och handlett grupper inom skolan, förebyggande verksamheter och HVB-hem för ensamkommande barn. Jag är ambitiös, kreativ och gillar att arbeta med hjälp av redskap anpassade till deltagarna såsom rollspel, grupparbeten, gruppövningar, videoinspelningar, bilder, kortlek och spel.

 

Under 2011 deltog jag i en internationell vidareutbildning för MI-tränare och är medlem i de internationella MI-nätverken Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT Inc) och MINT Nordic. Sedan september 2018 sitter jag i styrelsen för MINT Nordic.

Kunder

Göteborgs Stad
 
Vägen ut! kooperativen
 
Halmstads Kommun
 
Kungsbacka Kommun 
iCuro HVB-hem Sjövik
Mariestads Kommun
Falkenbergs  Kommun 
 
Landskrona Stad
Karlsborgs Kommun 
 
BASTA Väst
Varbergs Kommun
Tibro Kommun