NovoVia Consultings integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi kommer att samla in, behandla och lagra din personliga information i enlighet med personuppgiftslagen, General Data Protection Regulation (GDPR). Enligt GDPR har du rätt att få:

  • Veta vilka personuppgifter som sparas.

  • Felaktiga personuppgifter rättade.

  • Dina personuppgifter raderade.

  • Veta hur länge dina personuppgifter sparas.

  • Lämna in klagomål till Datainspektionen.

 

Att vi samlar in, vad och varför

NovoVia Consulting AB, genom Jennifer Ollis Blomqvist, har ansvar för insamling av dina personuppgifter. NovoVia Consulting AB har rättsliga grunder för att samla in de uppgifterna som behövs för att bedriva sin verksamhet, såsom att uppfylla ett avtal mellan NovoVia Consulting och kunden/klienten. Personuppgifter som samlas in i detta syfte innefattar: uppdragsgivarens namn och kontaktpersonens namn, e-postadresser, leverans- och/eller postadress, telefonnummer till kontaktperson, uppdragsgivarens organisationsnummer/personnummer, faktureringsuppgifter såsom betalningsinformation, adress, referensnummer, kontaktpersonens uppgifter. Betalningsinformation såsom adress och kreditkort, osv samlas i syftet av att kunna ta betalt för NovoVia Consultings produkter och/eller tjänster via Stripe. För mer information om hur Stripe hanterar dina personliga uppgifter, se: https://stripe.com/en-se/privacy. NovoVia Consulting AB samlar in de uppgifterna som behövs för att kunna bedriva e-kurstjänsterna via Thinkific. För mer information om hur Thinkific hantera dina personliga uppgifter, se: https://www.thinkific.com/privacy-policy/.

Personliga uppgifter om deltagare till NovoVia Consultings tjänster, såsom utbildningar, handledningsgrupper samt coachingsamtal, sparas i samtycke med den enskilde deltagaren. Sådana personuppgifter som sparas efter godkännande av deltagaren är: namn, telefonnummer, e-postadresser, bild/foto, osv. Du frågas alltid skriftligt inför online kursens början om personuppgifterna får sparas för nyhetsbrev och/eller vidare e-postkommunikation. Du har alltid rätt att avsäga sig detta vid ett senare tillfälle.

 

NovoVia Consulting AB, genom Jennifer Ollis Blomqvist, upprätthåller en medlemslista samt skickar ut information/nyhetsbrev och inbjudningar till de evenemang som anordnas av företaget. De uppgifter som samlas in av NovoVia Consulting i detta syfte är: namn, e-postadresser, arbetsplats/organisation.

 

Hur länge sparar vi informationen?

NovoVia Consulting sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt och endast för de syften som beskrivs ovan. Du får när som helst avsluta din prenumeration till NovoVia Consultings nyhetsbrev. Gällande personuppgifter som behövs för att uppfylla ett avtal mellan NovoVia Consulting och kunden sparas informationen i pappersform och i linjen med rekommendationer från Skatteverket samt Bokföringsnämnden. Personuppgifterna sparas 1 år efter avslutat kundrelation. Handledningsdeltagare och/eller utbildningsdeltagare frågas alltid (muntligt och/eller skriftligt) om NovoVia Consulting får spara personuppgifterna för nyhetsbrev och vidare e-postkommunikation. Deltagarna/kunder har alltid rätt att avsäga sig detta vid ett senare tillfälle.

 

Skydda personuppgifterna

Vi skyddar ytterligare dina e-postadresser t ex genom att vid allmänna utskick/nyhetsbrev använda ”Hemlig kopia” när vi skickar ut e-post.

 

Informationen ska vara korrekt och säker

Det är viktigt för oss att din personliga information är säker och korrekt hos oss. Därför kommer vi att rätta till felaktig information så snart detta kommer till vår kännedom. Det finns alltid möjlighet för dig att begära ut dina personuppgifter för att säkerställa att de är korrekta. Dina personliga uppgifter kommer inte att lämnas över till någon tredje part i något annat syfte än vad som beskrivits ovan.

Vid en eventuell ”personuppgiftsincident” kommer vi att omedelbart meddela dig och även meddela Datainspektionen inom 72 timmar. En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av de personuppgifter som vi behandlar.

 

För mer information kontakta:

Jennifer Ollis Blomqvist, BSc, MSW

MI-utbildare/handledare

NovoVia Consulting AB

Tel: 0736-195446

E-post: jennifer@novovia.se

www.novovia.se

Uppdaterad 2021-07-02