Tror du på förändring?

Tror du på att alla människor kan förändra sig?

 

Tror du att DU kan påverka människors förändringsprocess? 

 

Om svaret är ”ja” på frågorna ovan så har vi mycket gemensamt och Motiverande samtal (MI) kan hjälpa dig.

MI för
socialt arbete

Vi hjälper yrkesverksamma göra positiva förändringar hos klienterna

Har dina klienter svårt att ta ansvar för konsekvenserna av sina handlingar?

 

Du kan uppmuntra dem på att respektfullt sätt att ta ansvar för sina livsavgörande beslut och konsekvenserna som följer.

  • ​Utbildnings- och handledningstjänster som ger dig den teoretiska och praktiska kunskapen för att kunna göra skillnad.

  • MI-utbildningar ger dig de verktyg som behövs för att direkt tillämpa MI i din egen organisation och dagliga klientsamtal.

 

  • Introduktionskurser, grund- och fördjupningsutbildningar, och uppföljningar erbjuds digitalt och fysiskt, och är skräddarsydda efter dina specifika behov.

Läs mer

MI för
skolpersonal

Vi hjälper skolpersonal påverka elever positivt

Är dina elever motiverade och engagerade i sina studier?

 

Du kan förstärka din verktygslåda med ytterligare samtalsfärdigheter som hjälper dig att öka motivation och engagemang hos eleverna för att lära sig.

  • Utbildnings- och handledningstjänster som ger dig den kunskap som krävs för att hjälpa dig att göra skillnad i dina elevers liv.

 

  • Utbildningar inom MI och MI i grupp sträcker sig från en timme till fem dagar och är skräddarsydda för att hjälpa dig stötta eleverna att uppnå sina mål i livet.

 

  • Tillämpa MI för att minska din arbetsbelastning och använd din sparade tid och energi för att göra det du är utbildad för – att undervisa.

Läs mer

MI för föräldrar
och andra vuxna nära tonåringar

Utveckla kommunikationsfärdigheter för förändringssamtal

Känner du till en tonåring som skulle behöva omgående hjälp för allvarliga bekymmer (droganvändning, drickande, skolfrånvaro, självskadebeteende, självmordstankar)?

Oavsett om du eller en tonåring behöver stöd, vår evidensbaserad MI-tjänster finns för att hjälpa tonåringar vara redo för förändring, lösa livets mest utmanande problem och förhindra att problem påverkar deras liv negativt.

  • Förbeställ boken Kraften i snacket för att få teori, praktiska exempel och användbara samtalsverktyg.

  • Gå en onlinekurs för att öva på praktiska uppgifter och ta till dig innehållet i din egen takt.

Läs mer

Möt din betrodda MI-specialist och bli inspirerad

Jennifer Ollis Blomqvist har över 20 års erfarenhet av att använda sig av, och utbilda i, MI inom olika organisationer. Född i Kanada fick hon en kandidatexamen i psykologi från University of Alberta och en internationell magisterexamen i socialt arbete från Göteborgs universitet. Hon är en kognitiv beteendeinriktad coach och slutförde sin MI-utbildning under tiden hon arbetade inom Kriminalvården i Sverige.

 

Jennifer grundade sitt företag NovoVia Consulting för att utbilda professionella inom MI och vägleda dem till att anta detta beprövade tillvägagångssätt för att lösa allvarliga och vardagliga problem. Hon inspireras av att hjälpa andra och väcker förtroende hos de hon möter.

Läs mer

Jennifer Ollis Blomqvist, BSc, MSW

Kognitiv beteendeinriktad Coach

MI-tränare, Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

NovoVia – En ny väg för att uppnå förändring

 

Att kunna arbeta med och påverka människor inspirerar Jennifer, framför allt genom motivations- och förändringssamtal. Som grundare och huvudtränare hos NovoVia väcker Jennifer MI till liv genom relaterbar utbildning och handledning samt verkliga vardagsexempel. Utbildningstjänsterna främjar nya sätt att påverka förändringsprocesser genom att uppleva, öva på och använda MI på kreativa och meningsfulla sätt.

 

NovoVia Consultings enskilda coachingsamtal är personliga, empatiska och icke-dömande alternativ till traditionella möjligheter att hjälpa människor hantera och förhindra allvarliga problem.

2581.jpg

Motiverande samtal (MI) är en förändringsingrediens för organisationer och människor i samhället.

 

NovoVia Consulting är ett internationellt, virtuellt utbildningscenter för professionella som arbetar utifrån Motiverande samtal (MI). MI är ett beprövat förhållningssätt som använder en empatisk och samarbetsvillig kommunikationsstil för att stärka en persons egen motivation för och åtagande till förändring (utvecklat av William R. Miller och Stephen Rollnick).

 

NovoVia engagerar sig i att sprida MI till förmån för organisationer, individer och samhället i stort. Med hjälp av beprövade metoder för att uppnå förändring, hjälper vi dig att lösa utmanande situationer och förhindra problem från att påverka ditt liv negativt.

"Med sin otroliga kunskap av MI guidar hon dig professionellt genom alla stegen i MI trappan och gör dig uppmärksam och medveten om vad du kan göra mer av med de olika teknikerna".

- Helena

Socionom

"Intressant! Utmärkt utbildare och kursinnehåll. Jennifer uppmuntra nya tankesätt och hjälper till att implementera konstruktiva strategier". 

- Mikael

Enhetschef

Socialförvaltningen

"Jennifer har med sin breda kompetens och erfarenhet kunnat möta arbetsgruppens behov och öka arbetsgruppens kompetens i MI, samtalsmetodik med mera på ett mycket pedagogiskt, flexibelt sätt".

 

- Carina

Sektionschef, Individ- och familjeförvaltningen,

Socialförvaltningen